ก้าวแรก ก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 3,177

/data/content/2014/12/26825/cms/e_bjpqtuwxy135.jpg

             สคอ. และหน่วยงานต่างๆ เตรียมพร้อม จัดประชุมชุมชนปลอดภัยระดับโลก เพื่อขยายผลโครงการชุมชนปลอดภัยในประเทศไทย และขยายเครือข่ายการทำงานชุมชนปลอดภัยกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

           วันที่ 18 ธ.ค.57 ที่ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดน่าน ในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมและแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ภายใต้หัวข้อ ส่วนร่วมชุมชน: ก้าวแรก ก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย (Involvement of Grassroots: the First Step to a Global Vision on Community Safety) ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดน่าน จัดโดย คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย ในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)

           เพื่อขยายผลโครงการชุมชนปลอดภัยในประเทศไทย และขยายเครือข่ายการทำงานชุมชนปลอดภัยกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และผลักดันกระบวนการจัดการความปลอดภัยแบบบูรณาการโดยชุมชนเป็นฐาน โดยมี นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ประธานคณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย เป็นประธานการประชุมและแถลงข่าวฯเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดประชุม ที่พัก เส้นทางการเดินทาง การท่องเที่ยวภายในจังหวัด รวมถึงความปลอดภัยของจังหวัดน่าน ร่วมด้วย นายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

           นายพรหมมินทร์ กล่าวว่า "ในการจัดประชุมนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีหน้า ขอเชิญชวนชาวน่านร่วมเป็นเจ้าภาพและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 25 ประเทศทั่วโลก สำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.nansafecom2015@com หรือที่ Face book: nansafecom2015"
ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะทำงานฯ ได้เยี่ยมชมสถานที่จัดงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินอีกด้วย

 

 

            ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม