ชวนคนไทย ‘สวดมนต์ข้ามปี’ ส่งความสุขให้แก่กัน

| |
อ่าน : 10,250

          “ยงยุทธ” ชวนคนไทยส่งความสุข หนุน 30,000 วัดทั่วไทยจัดสวดมนต์ข้ามปี “พระพรหมเมธี” เผย 10 อานิสงส์ของการสวดมนต์ นำสังคมสงบ “สำนักพุทธฯ–ม.ส.–สคล.–สสส.” เปิดพื้นที่พุทธมณฑล จัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ส่งท้ายศักราช หวังให้เป็นจุดเริ่มต้นสวดมนต์ภาวนาตลอดปี

/data/content/2014/12/26817/cms/e_befghikmqxy8.jpg

          เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี” ซึ่งจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.) มหาเถรสมาคม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในคืนวันที่วันที่ 31 ธ.ค. 2557

          ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสวดมนต์เจริญสติพร้อมกันในคืนส่งท้ายปีนี้ เพื่อมุ่งรวมใจคนไทยทั้งชาติส่งความสุขให้กับตนเอง บุคคลที่รัก และสังคมประเทศชาติโดยรวม เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่วัฒนธรรมการสวดมนต์ข้ามปีได้หยั่งรากลงในสังคมไทยแล้ว จากการสำรวจโดยศูนย์วิจัยเอแบคโพลล์ พบว่า ประชาชนกว่า 88% อยากสวดมนต์ข้ามปี ไหว้พระ ทำบุญ ในช่วงส่งท้ายปีเพื่อต้อนรับปีใหม่ด้วยจิตอันเป็นกุศล สำหรับปีนี้รัฐบาลสนับสนุนให้วัดกว่า 30,000 แห่ง ทั่วประเทศร่วมกันจัดงานสวดมนต์ข้ามปี มีศูนย์กลางของประเทศที่พุทธมณฑลและวัดปากน้ำภาษีเจริญ โดยมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นที่วัดและศาสนสถาน เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการสวดมนต์ภาวนาตลอดทั้งปี และเป็นสถานที่ทำกิจกรรมร่วมของชุมชน เพื่อให้เป็นพื้นที่สุขภาวะของชุมชนทั่วทั้งประเทศ

          “ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกันที่พุทธมณฑล วัดปากน้ำ หรือวัดใกล้บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา และเพื่อก้าวข้ามปีอย่างสร้างสรรค์ เป็นสิริมงคลแทนการเฉลิมฉลองด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความรุนแรง การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เพื่อให้เทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งการส่งความสุขอย่างแท้จริง” ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าว

/data/content/2014/12/26817/cms/e_acdfjnpqv189.jpg

          พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า การสวดมนต์ เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นที่สำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชน มีอานิสงส์มากมายถึง 10 ประการ ได้แก่ 1.ก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่เปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งความดีงาม ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง 2.ช่วยคลายความเครียด 3.ทำให้จิตใจสงบนิ่งเยือกเย็น ลดความเร่าร้อนทางอารมณ์โทสะ โมหะ อิจฉาริษยา 4.ทำให้หลับสบาย ตื่นก็เป็นสุข 5.ช่วยปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหาร กระเพาะที่เกิดจากความเครียด 6.การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 8.เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 9.เป็นที่รักและเป็นที่เมตตาทั้งของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย และ 10.ครอบครัวมีความสุข มีอนาคต เพราะรู้จักยับยั้งชั่งใจ มีสติรู้ผิดชอบชั่วดี มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ซึ่งหากทุกคนพร้อมใจกันสวดมนต์ ย่อมส่งผลให้สังคม ประเทศชาติสงบสุขได้อย่างแน่นอน

          นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. กล่าวว่า มหาเถรสมาคม มีมติให้ พ.ศ. ร่วมกับทุกวัดในไทยและวัดไทยในต่างประเทศ สำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ และ สสส.รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาข้ามปี ที่พุทธมณฑล มี 2 กิจกรรม คือ 1.การปฏิบัติธรรมข้ามปี ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2557–1 ม.ค.2558 และ 2.กิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ 31 ธ.ค. 2557 แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 เวลา 16.00 – 20.45 น. ธรรมสัญจร ชมนิทานธรรม ถือศีล ขอขมากรรม เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ช่วงที่ 2 เวลา 20.45 – 22.15 น. อธิษฐานจิตจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สัมโมทนียกถานำพรปีใหม่ โดยพระเถระผู้ใหญ่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ และช่วงที่ 3 เวลา 22.15 – 01.00 น. พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ บรรยายธรรมส่งความสุขปีใหม่ 2558 และกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี โดยพระพรหมเมธีและพระเถระชั้นผู้ใหญ่ สัมโมทนียกถาอำนวยพรปีใหม่ โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมได้ที่วัดหรือสถานปฏิบัติธรรมทุกแห่งโดยพร้อมเพรียงกัน

 /data/content/2014/12/26817/cms/e_adghjkqrx359.jpg
เชิญร่วมส่งความสุขให้แก่กันด้วยการสวดมนต์ข้ามปี 

         ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีต่อเนื่องเป็นปี่ที่ 5 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ที่เป็นวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นทุกปี จนกลายเป็นกระแสใหญ่ของสังคมแทนที่การฉลองด้วยการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาไปแล้ว ปีนี้มีแนวคิดหลักของงานคือการส่งความสุข (ส.ค.ส.) ให้ตนเองและผู้อื่นด้วยการสวดมนต์ ซึ่งการสวดมนต์ภาวนาเป็น 1 ใน 8 วิธีค้นพบความสุขที่แท้จริงของชีวิต ประชาชนสามารถร่วมสวดมนต์ข้ามปีได้ที่วัดใกล้บ้าน หรือมาที่พุทธมณฑล นอกจากนั้น จะมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ตั้งแต่เวลา 22:30 – 00:30 น. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ทางบ้าน ได้ร่วมสวดมนต์ส่งท้ายปีพร้อมกันทั่วประเทศด้วย

          "ขอเชิญชวนร่วมแบ่งปันภาพบรรยากาศการสวดมนต์ ด้วยการถ่ายรูปที่ประทับใจของท่าน ลง facebook หรือ instagram และใส่ข้อความตอนท้ายว่า "#สวดมนต์ข้ามปี" เพื่อคัดเลือก ออกอากาศในช่วงถ่ายทอดสด ทั้งนี้เพื่อไม่ให้การสวดมนต์ภาวนาจบไปพร้อมกับคืนข้ามปี แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้ทำดีตลอดไป สสส. จึงร่วมกับ สคล.จัดโครงการสวดมนต์สร้างปัญญา จัดกิจกรรมสวดมนต์ภาวนาตลอดทั้งปี โดยมีวัดเข้าร่วมกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์ความสุขประเทศไทย www.happinessisthailand.com"

 

 

          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม