"ขยะอิเล็กทรอนิกส์" พุ่ง คพ.อบรมวิธีกำจัดซาก

โดย
| |
อ่าน : 8,999

กรมควบคุมมลพิษ เผยขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้น แนะประชาชนควรมีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง เพราะอาจส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 ตุลาคมนี้ คพ.ได้ร่วมกับสำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชน (sbc/unep) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ให้กับผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ เพื่อเผยแพร่แนวทางและเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการ จัดการซากผลิตภัณฑ์ ลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการกำจัดของเสียหรือวัสดุที่เป็นอันตราย

นายวิเชียรกล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันกว่าร้อยละ 50 จะขายซากผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใช้แล้ว ส่วนที่เหลือจะเก็บปะปนรวมกับขยะทั่วไป โดยผู้ที่รับซื้อไม่ได้มีการจัดการอย่างถูกต้อง ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งคาดว่าในปี 2559 จะเกิดซากผลิตภัณฑ์ประมาณ 24.30 ล้านเครื่อง ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ประมาณ280 ล้านหลอด และซากแบตเตอรี่แห้งประมาณ 650 ล้านก้อน

"การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีความยุ่งยากซับซ้อน และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะมีองค์ประกอบจากวัสดุหลายอย่าง โดยเฉพาะสารอันตราย เช่น โลหะหนัก สารในกลุ่มสารมลพิษที่ตกค้างยาว หากการถอดแยกชิ้นส่วนโดยใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนของการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า และเกิดการปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมได้ เช่น การถอดแยกเครื่องปรับอากาศ หรือตู้เย็น เพื่อนำมารีไซเคิล ทำให้มีการระบายสารความเย็นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งสารทำความเย็นส่วนใหญ่เป็นสารทำลายชั้นโอโซน หรือกลายเป็นก๊าซเรือนกระจก ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน แต่หากใช้วิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมได้" อธิบดี คพ.กล่าว

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม