เสี่ยงอาหารปนเปื้อน ด้วยเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน

| |
อ่าน : 5,897

          เสี่ยงอาหารปนเปื้อนสารตกค้าง สร้างตลาดทางเลือกใหม่-ใช้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน

/data/content/2014/12/26809/cms/e_bgijluvxz359.jpg

          นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันลักษณะการบริโภคอาหารของคนไทยถือมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจากการปนเปื้อนสารเคมีและยาฆ่าแมลง ซึ่งผลสำรวจของมูลนิธิชีววิถี พบว่า เกษตรกรไทยมีสารเคมีตกค้างในเลือดสูงถึง 30% แต่กลุ่มที่เสี่ยงสูงกว่าคือผู้บริโภค เนื่องจากมีสารเคมีตกค้างถึง 36% สสส.ร่วมมือกับ บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด และเครือข่าย จัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบตลาดทางเลือก เพื่อพัฒนาต้นแบบตลาด เชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ทำให้การเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน

          ด้านนายสุชาญ ศีลอำนวย เลขาธิการมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ในฐานะองค์กรผู้ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาต้นแบบตลาดทางเลือก กล่าวว่า การช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มี 5 แนวทาง คือ 1.ให้ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติอย่างถูกต้อง 2.ติดตามผลร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ 3.จัดพบปะกับเกษตรกรกลุ่มอื่นและผู้บริโภค 4.สร้างเกษตรกรรายใหม่ เพราะการสร้างตลาดทางเลือกต้องมีกลุ่มเกษตรกรจำนวนมาก และ 5.วางแผนการปลูก และสร้างมูลค่าทางการตลาด

          นางวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนเงินมีมาฯ ในฐานะผู้ดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบตลาดทางเลือกฯ กล่าวว่า โครงงานนี้สร้างกลไกการเชื่อมโยงผู้ผลิตหรือเกษตรกรกับผู้บริโภค โดยจะมีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสีเขียว ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ กลุ่มผู้บริโภคสีเขียวเข้าร่วม ขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมแล้ว 10 กลุ่ม

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม