‘คอพอก’ อาจกลับมา ควรใช้เกลือเสริมไอโอดีน

โดย
| |
อ่าน : 6,317

/data/content/2014/12/26804/cms/e_ailmpqtuvw24.jpg

        โรคขาดสารไอโอดีนมีแนวโน้มกลับมา ทำรูปร่างเตี้ย สมอง ไอคิวด้อยลง ขณะที่ผลสำรวจพบการใช้เกลือเสริมไอโอดีนไม่ถึงเป้าหมาย กรมอนามัยเตรียมเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีน ติดตามกลุ่มเสี่ยง

        นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน 3 ภาค ปี 2558” ว่า ปัญหาการขาดสารไอโอดีนในประเทศยังคงมีอยู่ แม้แนวโน้มจะลดลง แต่การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนหรือโรคคอพอกยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มิเช่นนั้นโรคจะกลับมาอีก และมีผลต่อศักยภาพในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากผู้ที่ได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอ ทำให้ร่างกายและสมองเจริญเติบโตด้อยลง รูปร่างเตี้ย แคระแกรน ความฉลาดทางปัญญาด้อยกว่าปกติ

       นพ.ณรงค์ กล่าวว่า ทั้งนี้ จากสถานการณ์การขาดสารไอโอดีนในประเทศไทยช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2556) พบว่าการแก้ไขปัญหาการขาดไอโอดีนของไทยในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีแนวโน้มที่ปัญหาการขาดสารไอโอดีนจะกลับมาอีก มาตรการหลักในการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน คือ เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า ผลสำรวจในปี 2556 พบว่า ประชาชนใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด (20-40 พีพีเอ็ม) ร้อยละ 82.5 ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 90

        “การแก้ปัญหาต้องมีการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนเป็นประจำ ที่สำคัญคือความร่วมมือของภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน 3 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมในครั้งนี้ จึงเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

       นพ.ณรงค์ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานในช่วงระยะปี 2557 - 2559 กรมอนามัยตั้งเป้าหมายให้ ประเทศไทยปลอดโรคขาดสารไอโอดีน เสริมสร้างสติปัญญาและสุขภาวะที่ดีของทุกกลุ่มวัยก้าวไกลสู่อาเซียน โดยเน้นในเรื่อง 1. เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า มีการผลิตและกระจายเกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพ และบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 2. มีระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในกลุ่มเสี่ยง 3. ขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนและหมู่บ้านไอโอดีนทั่วประเทศ มีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนและชุมชน และการจ่ายยาเม็ดวิตามินเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดให้นมบุตรนาน 6 เดือน เป็นต้น

 

 

          ที่มา : โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์   

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต                     

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม