เพิ่มสิทธิหญิงมีครรภ์ฝากท้องฟรี

โดย
| |
อ่าน : 15,709

/data/content/2014/12/26788/cms/e_dfiknsuvy256.jpg

          สธ.จังหวัดกาญจนบุรีให้สิทธิพิเศษหญิงตั้งครรภ์ทุกคน ฝากท้องได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ เพื่อเพิ่มมาตรฐานบริการแม่และเด็ก สร้างคุณภาพประชากรตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคพันธุกรรม ไร้พิการมีระดับสติปัญญาดี

          นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การฝากครรภ์แต่เนิ่นๆ เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ซึ่งเน้นให้ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ จะส่งเสริมให้แม่ได้รับการตรวจครรภ์ครบ 5 ครั้งตามมาตรฐานสากล ทำให้การตั้งครรภ์ครั้งนั้นมีคุณภาพ แม่จะได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ อาทิ ภาวะดาวน์ซินโดรม โรคธาลัสซีเมียการติดเชื้อHIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก รวมถึงได้รับวัคซีนและยาที่มีแร่ธาตุ 3 ชนิด ได้แก่ โฟเลตป้องกันความพิการแต่กำเนิด ไอโอดีนป้องกัน ปัญญาอ่อนและธาตุเหล็กป้องกันปัญหาซีด ทำให้เด็กเจริญเติบโตดี มีพัฒนาการสมวัยลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และลูกขณะคลอด ส่วนทารกที่คลอดออกมาจะได้รับการดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ขวบ เพื่อให้เด็กเติบโตสมวัย ได้รับวัคซีนครบถ้วน มีไอคิวมากกว่า 100 และอีคิวมาตรฐาน ในรายที่มีพัฒนาการล่าช้าจะได้รับการแก้ไขทันที

          นายแพทย์นรินทร์รัชต์ กล่าวว่า จากรายงานผลการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดกาญจนบุรีพ.ศ. 2556 พบว่า หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ช้า ร้อยละ 48.98 ฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ ร้อยละ 50.72 สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากตั้งครรภ์ปกปิดและการเดินทางไม่สะดวก มีภาระงานที่ต้องทำ ทำให้ได้รับการตรวจครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

          นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จึงอำนวยความสะดวกให้หญิงมีครรภ์ทุกคนทุกสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง ประกันสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการ สามารถฝากครรภ์ได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตามนโยบาย"ฝากครรภ์ทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์" เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์เข้าถึงบริการฝากครรภ์โดยเร็วให้มากที่สุด การตั้งครรภ์ครั้งนั้นมีคุณภาพสูงสุด ช่วยให้การคลอดมีความปลอดภัยมากขึ้น ส่งผลดีต่อแม่และลูกน้อยในครรภ์

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม