เสริมศักยภาพให้ผู้นำชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 3,216

         สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ สสส. จัดการประชุมทูตภาคประชาชน:พลังสร้าง สรรค์ สัมพันธ์ไทย-กัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลการดำเนินงานจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพ

/data/content/2014/12/26781/cms/e_bcijnpstw348.jpg

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รอง ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมทูตภาคประชาชน:พลังสร้าง สรรค์ สัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ซึ่งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดขึ้น เพื่อนำเสนอและวิเคราะห์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลการดำเนินงานจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนในพื้นที่ชาย แดนไทย-กัมพูชาสู่ความสัมพันธ์ยั่งยืน เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญบทบาทของผู้นำชุมชนในการสร้างความสัมพันธ์ และเลือก จ.สุรินทร์ เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งเศรษฐกิจและการคมนาคมของประเทศ ในการเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคอาเซียน

          ที่ผ่านมาโครงการได้จัดอบรมผู้นำชุมชนในพื้นที่ 6 อำเภอของ จ.สุรินทร์ จำนวน 3 รุ่น ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยต่อยอดลงสู่ภาคเยาวชน มีเป้าหมายให้กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ.สุรินทร์ เข้าร่วมอบรมด้วย เพื่อรับฟังและเสนอแนะการดำเนินโครงการในอนาคต

          สำหรับรูปแบบการสร้างสัมพันธ์จะเน้นสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในอนาคตจะเน้นลงสู่ในกลุ่มเยาวชน ทั้งเรื่องประเพณี วัฒนธรรม นำไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน ควบคู่ไปกับการเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิต วัฒน ธรรมในพื้นที่จริง ทำให้ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลาย.

 

 

           ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

           ภาพประกอบจากกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุรินทร์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม