เสริมศักยภาพให้ผู้นำชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 3,061

         สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ สสส. จัดการประชุมทูตภาคประชาชน:พลังสร้าง สรรค์ สัมพันธ์ไทย-กัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลการดำเนินงานจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพ

/data/content/2014/12/26781/cms/e_bcijnpstw348.jpg

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รอง ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมทูตภาคประชาชน:พลังสร้าง สรรค์ สัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ซึ่งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดขึ้น เพื่อนำเสนอและวิเคราะห์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลการดำเนินงานจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนในพื้นที่ชาย แดนไทย-กัมพูชาสู่ความสัมพันธ์ยั่งยืน เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญบทบาทของผู้นำชุมชนในการสร้างความสัมพันธ์ และเลือก จ.สุรินทร์ เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งเศรษฐกิจและการคมนาคมของประเทศ ในการเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคอาเซียน

          ที่ผ่านมาโครงการได้จัดอบรมผู้นำชุมชนในพื้นที่ 6 อำเภอของ จ.สุรินทร์ จำนวน 3 รุ่น ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยต่อยอดลงสู่ภาคเยาวชน มีเป้าหมายให้กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ.สุรินทร์ เข้าร่วมอบรมด้วย เพื่อรับฟังและเสนอแนะการดำเนินโครงการในอนาคต

          สำหรับรูปแบบการสร้างสัมพันธ์จะเน้นสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในอนาคตจะเน้นลงสู่ในกลุ่มเยาวชน ทั้งเรื่องประเพณี วัฒนธรรม นำไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน ควบคู่ไปกับการเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิต วัฒน ธรรมในพื้นที่จริง ทำให้ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลาย.

 

 

           ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

           ภาพประกอบจากกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุรินทร์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม