เสริมการอ่าน สร้างภูมิให้ลูกหลาน

| |
อ่าน : 3,920

     ส่งเสริมพัฒนาการ สร้างภูมิคุ้มกันลูกหลาน ด้วยหนังสือนิทาน ที่โรงพยาบาลอินทร์บุรี ให้แกนนำเพื่อขับเคลื่อนในพื้นที่

/data/content/2014/12/26751/cms/e_acdhiopqrxy1.jpg

      แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  ร่วมกับกลุ่มงานจิตเวช  โรงพยาบาลอินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยหนังสือภาพ นิทาน ศิลปะ และสื่อสร้างสรรค์” ให้แก่ครูและผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรทางสาธารณสุขที่ดูแลแม่ตั้งครรภ์และเด็กวัย 0-6 ปี และแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ขึ้น เมื่อวันที่ 19-20 พ.ย. 2557  ณ ห้องพระเทพสุทธิโมลี โรงพยาบาลอินทร์บุรี  โดย  ครูแต้ว ระพีพรรณ  พัฒนาเวช  และครูปุ่น  อาทิตย์  อมรชร   วิทยากร 2 ท่าน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์การใช้หนังสือและการอ่านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงการสร้างสรรค์หนังสือเด็กเล็ก มาเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระ  เทคนิคปฏิบัติต่างๆ  ซึ่งเมื่อจบการอบรม แต่ละคนก็ได้หนังสือสำหรับเด็กคนละ 1 เล่ม  พร้อมกับความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ ด้วยหนังสือที่ทุกคนสามารถทำขึ้นได้ด้วยตัวเอง  กลับไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่ต่อด้วย

 /data/content/2014/12/26751/cms/e_dghikpuw6789.jpg     คุณบุษริน  เพ็งบุญ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  จากกลุ่มงานจิตเวช   โรงพยาบาลอินทร์บุรี  ได้เล่าถึงที่มาของการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า  เป็นการสร้างต้นทุนให้กับบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งเข้าโรงเรียน เจ้าหน้าที่จะได้เห็นถึงความสำคัญเรื่องการอ่านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  และการสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน  เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการเปิดพื้นที่อ่านในอำเภออินทร์บุรี  โดยกลุ่มงานจิตเวช  โรงพยาบาลอินทร์บุรี  เป็นผู้เชื่อมประสานและขับเคลื่อนงาน

     กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลอินทร์บุรี มีภารกิจหลัก  คือ  รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและป้องกันภัยยาเสพติด  ที่ผ่านมาได้ดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)  ชุมชน  และสถานศึกษา  ในเรื่องระบบช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ ป.1- ม.6   กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของการคัดกรองและแก้ปัญหาซึ่งได้ผลในระดับหนึ่ง  แต่ในส่วนของการป้องกันมีการดำเนินงานค่อนข้างน้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กปฐมวัย ไม่เคยมีกิจกรรมเลย  ซึ่งทางกลุ่มงานจิตเวชเห็นว่าการป้องกันตั้งแต่เด็กเล็กๆ  โดยใช้หนังสือที่เหมาะกับช่วงวัยของเด็กจะเป็นการ “ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างภูมิคุ้มกันเด็ก  ตั้งแต่คุณแม่เริ่มตั้งครรภ์เพื่อเด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ” น่าจะช่วยไม่ให้เกิดปัญหาได้ดีกว่าการมาแก้ปัญหาในภายหลัง 

      ทางหน่วยงานมีแผนที่จะบูรณาการเชิงประเด็นเรื่องบุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ เพศศึกษา อาหาร  และเรื่องความกตัญญูไปด้วยกัน ผ่านเรื่องราวของนิทานและหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย  และต่อเนื่องวัยอื่นๆ  ผ่านบุคลากรที่เชิญมารับการ/data/content/2014/12/26751/cms/e_hlnpqstuvx56.jpgอบรมในครั้งนี้  รวมถึงกลไกต่างๆ ในชุมชน  เช่น  ในส่วนของโรงพยาบาลอินทร์บุรี  จะมีการผนวกเข้ากับงานฝากครรภ์ โรงเรียนพ่อแม่ , คลินิกเด็กดี , คลินิกวัยใส  และทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)   ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการผลักดันให้มีการจัดสรรหนังสือภาพ หนังสือนิทานเพื่อหมุนเวียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกๆ ศูนย์ของอำเภอ  และในส่วนของชุมชนจะส่งเสริมให้ อสม.ดูแลและเยี่ยมแม่หลังคลอดด้วยหนังสือ  กระตุ้นเสริมให้แม่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง  ซึ่งการดำเนินงานจะสำเร็จได้ต้องมีการประสานความร่วมมือกันหลายส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชน  ตั้งแต่ครอบครัว  ชุมชน  สถานศึกษา  อบต.  และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเกิดความเข้าใจและร่วมขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน   รวมทั้งการเสริมพลังจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และเครือข่ายอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไปด้วย

 

 

     ที่มา: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม