เรียนรู้อย่างเท่าทัน ความเสี่ยง “โรคเอดส์”

โดย
| |
อ่าน : 17,436

/data/content/2014/12/26692/cms/e_bcefghqtx279.jpg

          ปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง ในความพยายามป้องกันโรคเอดส์ แต่ต้องยอมรับว่า ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละปี ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ของโรคเอดส์ในปัจจุบัน

         นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เล่าว่า สถานการณ์ของโรคเอดส์ในประเทศไทยดีขึ้นมาก โดยพบจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์น้อยลง เนื่องจากประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสที่คิดค้นขึ้นมา อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดเชื้อเอดส์ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ โดยพบว่า มีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวนปีละ 10,000-20,000 คน ซึ่งปัญหาที่น่ากังวลคือ คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องไกลตัว และมีคนที่มารับการตรวจหาเชื้อเอดส์น้อยมาก เพราะทุกคนไม่คิดว่าตัวเองจะติดเชื้อ

/data/content/2014/12/26692/cms/e_aefklpvw1279.png

ทุกคนมีสิทธิ์ติดเชื้อไม่ใช่แค่“กลุ่มเสี่ยง”

          นายนิมิตร์ บอกต่อว่า เราต้องเร่งและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานกันหลายเรื่องทีเดียว โดยเฉพาะการทำงานกับ “กลุ่มเสี่ยง” เราต้องเลิกใช้และเลิกทำงานเฉพาะกับกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น แต่ต้องเปลี่ยนมาทำงานกับทุกคน ให้ทุกคนมีความสามารถในการประเมินความเสี่ยงของตัวเองต่อการรับเชื้อเอชไอวี เมื่อประเมินได้แล้วก็ต้องมีความสามารถในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน รวมถึงมีทักษะในการขอรับบริการเมื่อเกิดปัญหาด้วย หากเรามุ่งทำงานแต่เฉพาะกลุ่มเสี่ยง คนกลุ่มอื่นก็จะยังไม่เห็นความเสี่ยงของตัวเอง และขาดความสามารถต่างๆ ที่จะป้องกันการรับเชื้อของตัวเองได้ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า คนกลุ่มที่เราบอกว่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนี้ เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศและส่วนหนึ่งติดเชื้อเอชไอวี แต่ไม่รู้ตัวเพราะคิดว่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง

/data/content/2014/12/26692/cms/e_cdgpqsuxz467.jpg

เยาวชนคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันโรคเอดส์

          นายนิมิตร์ บอกว่า ในส่วนของคนรุ่นใหม่นั้น มักจะไม่ค่อยกลัว หรือให้ความสำคัญกับโรคเอดส์เท่าที่ควร นอกจากนั้นยังพบว่าคนรุ่นใหม่ มักมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย และไม่นิยมใช้ถุงยางอนามัย ดังนั้นจึงต้องมีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการใช้ถุงยางอนามัย ทั้งในสถาบันการศึกษาและสื่อประชาสัมพันธ์ทั่วไป เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษาให้หายขาดและไม่มีวัคซีนที่จะป้องกัน

/data/content/2014/12/26692/cms/e_dhiqstw23578.jpg

โรคเอดส์ยิ่งรู้เร็วยิ่งดี

          ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ บอกด้วยว่า ปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่ไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อเอดส์ ซึ่งทำให้มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว หากผู้ป่วยรู้ว่าติดเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนน้อยลง เนื่องจากได้ทำการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ถูกวิธี ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็สามารถตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ตามสถานพยาบาลต่างๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรืออาจจะติดต่อสายด่วนปรึกษาเอดส์ 1663 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เพื่อเข้ารับคำปรึกษาก็ได้เช่นกัน

          ปัญหาการระบาดของโรคเอดส์นั้น สามารถลดลงและหมดไปจากสังคมไทยได้ ขอเพียงเราทุกคนตระหนักถึงปัญหา และช่วยกันรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

 

          เรื่องโดย : นายฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

คพส.  ความฉับไวในการคิด  วิชากายวิภาค  เทเหล้าเผาบุหรี่  ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร  คลอดง่าย  รถจักรยาน  ความสับสน  ของเปี้ยว  วิตามินในผัก  ทีม (เพื่อ) ชาติหมา  ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์  สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)  จิตบำบัด  smoke  นสาเหตุการเสียชีวิต  โรคยอดฮิตของผู้สูงวัย  ชุมชนต้นแบบ  อุบัติเหตุทางรถยนต์  ล้อรถ  รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดำเนินงาน แนะนำองค์กร สร้างเสริมสุขภาพ ประชาชน สังคมไทย  สมองขาดเลือด  คนไทยสุขภาพดี  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth จดหมายข่าว ศูนย์เรียนรู้บ้านเปร็ดใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 ฉบับพิเศษ