เรียนรู้อย่างเท่าทัน ความเสี่ยง “โรคเอดส์”

โดย
| |
อ่าน : 16,984

/data/content/2014/12/26692/cms/e_bcefghqtx279.jpg

          ปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง ในความพยายามป้องกันโรคเอดส์ แต่ต้องยอมรับว่า ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละปี ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ของโรคเอดส์ในปัจจุบัน

         นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เล่าว่า สถานการณ์ของโรคเอดส์ในประเทศไทยดีขึ้นมาก โดยพบจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์น้อยลง เนื่องจากประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสที่คิดค้นขึ้นมา อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดเชื้อเอดส์ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ โดยพบว่า มีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวนปีละ 10,000-20,000 คน ซึ่งปัญหาที่น่ากังวลคือ คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องไกลตัว และมีคนที่มารับการตรวจหาเชื้อเอดส์น้อยมาก เพราะทุกคนไม่คิดว่าตัวเองจะติดเชื้อ

/data/content/2014/12/26692/cms/e_aefklpvw1279.png

ทุกคนมีสิทธิ์ติดเชื้อไม่ใช่แค่“กลุ่มเสี่ยง”

          นายนิมิตร์ บอกต่อว่า เราต้องเร่งและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานกันหลายเรื่องทีเดียว โดยเฉพาะการทำงานกับ “กลุ่มเสี่ยง” เราต้องเลิกใช้และเลิกทำงานเฉพาะกับกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น แต่ต้องเปลี่ยนมาทำงานกับทุกคน ให้ทุกคนมีความสามารถในการประเมินความเสี่ยงของตัวเองต่อการรับเชื้อเอชไอวี เมื่อประเมินได้แล้วก็ต้องมีความสามารถในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน รวมถึงมีทักษะในการขอรับบริการเมื่อเกิดปัญหาด้วย หากเรามุ่งทำงานแต่เฉพาะกลุ่มเสี่ยง คนกลุ่มอื่นก็จะยังไม่เห็นความเสี่ยงของตัวเอง และขาดความสามารถต่างๆ ที่จะป้องกันการรับเชื้อของตัวเองได้ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า คนกลุ่มที่เราบอกว่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนี้ เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศและส่วนหนึ่งติดเชื้อเอชไอวี แต่ไม่รู้ตัวเพราะคิดว่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง

/data/content/2014/12/26692/cms/e_cdgpqsuxz467.jpg

เยาวชนคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันโรคเอดส์

          นายนิมิตร์ บอกว่า ในส่วนของคนรุ่นใหม่นั้น มักจะไม่ค่อยกลัว หรือให้ความสำคัญกับโรคเอดส์เท่าที่ควร นอกจากนั้นยังพบว่าคนรุ่นใหม่ มักมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย และไม่นิยมใช้ถุงยางอนามัย ดังนั้นจึงต้องมีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการใช้ถุงยางอนามัย ทั้งในสถาบันการศึกษาและสื่อประชาสัมพันธ์ทั่วไป เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษาให้หายขาดและไม่มีวัคซีนที่จะป้องกัน

/data/content/2014/12/26692/cms/e_dhiqstw23578.jpg

โรคเอดส์ยิ่งรู้เร็วยิ่งดี

          ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ บอกด้วยว่า ปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่ไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อเอดส์ ซึ่งทำให้มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว หากผู้ป่วยรู้ว่าติดเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนน้อยลง เนื่องจากได้ทำการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ถูกวิธี ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็สามารถตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ตามสถานพยาบาลต่างๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรืออาจจะติดต่อสายด่วนปรึกษาเอดส์ 1663 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เพื่อเข้ารับคำปรึกษาก็ได้เช่นกัน

          ปัญหาการระบาดของโรคเอดส์นั้น สามารถลดลงและหมดไปจากสังคมไทยได้ ขอเพียงเราทุกคนตระหนักถึงปัญหา และช่วยกันรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

 

          เรื่องโดย : นายฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม