รวมพลชวนคน 'ปลูกผัก'

โดย
| |
อ่าน : 20,488

          /data/content/2014/12/26657/cms/e_bdfnstvx3468.jpg        

          สสส. จัดกิจกรรม “รวมพลชวนคนปลูกผัก” ส่งเสริมชาว อ.สามพราน ปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ สร้างค่านิยมอาหารเพื่อสุขภาพ  ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้กว่าวันละ 1 ตัน ตั้งเป้าใช้สถานศึกษาเป็นต้นแบบขยายวิถีเกษตรอินทรีย์

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จ.นครปฐม รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “รวมพล ชวนคนปลูกผัก” ภายใต้โครงการบ้านแสนรักษ์ ซึ่งเป็นโครงการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรใน อ.สามพราน จ.นครปฐม ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของการเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชมาเป็นพืชปลอดสารเคมี

          โดย รศ.นพ.ปัญญา กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยบริโภคผักผลไม้ปริมาณน้อยจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบ โดยหันมาบริโภคอาหารจานด่วนมากขึ้น ทำให้ขาดความสมดุลของสารอาหาร ซึ่งการบริโภคผักและผลไม้น้อยในคนไทยเป็นสาเหตุของภาระโรคในอันดับต้นๆ ก่อให้เกิดการสูญเสียทางสุขภาพ ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง เป็นต้น

/data/content/2014/12/26657/cms/e_cfhnpruwy358.jpg

          สสส. โดยแผนงานอาหารเพื่อสุขภาวะ จึงได้ริเริ่มโครงการเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ เป็นศูนย์กลางประสานการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ เผยแพร่วิทยาการการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ขณะนี้ได้เกิดการยอมรับจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 350 คน ผลผลิตของเกษตรกรประเภทผักและผลไม้อินทรีย์ในพื้นที่ภายใต้โครงการฯ  สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้มากกว่าวันละ 1 ตัน อาทิ ผักบุ้งจีน ผักกว้างตุ้ง ผักคึ่นฉ่าย และกล้วยหอม สามารถกระจายผลผลิตไปยังแหล่งจำหน่ายที่ผู้บริโภคหาเข้าถึงได้สะดวก

          “สสส. รู้สึกยินดีที่วันนี้เกษตรกรในพื้นที่ อ.สามพราน มีความมั่นคงทั้งด้านสุขภาพ และรายได้  ถือว่าการรณรงค์ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกษตรกรในพื้นที่ได้เข้าใจและซึมซับวิถีการปลูกพืชปลอดสารพิษอย่างครบถ้วน ซึ่งเป้าหมายต่อไปคือ การรณรงค์ให้เข้าถึงสถานศึกษา เบื้องต้นจะใช้สถานศึกษาใน จ.นครปฐม เป็นพื้นที่ต้นแบบสร้างวิถีเกษตรอินทรีย์ครบวงจรผ่านการฝึกอบรม และจัดทำแปลงเกษตรอินทรีย์ทดลองให้นักเรียนมาเข้ามีส่วนร่วมและรักในวิถีเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ”รศ.นพ.ปัญญา กล่าว

/data/content/2014/12/26657/cms/e_efgijlmoqy36.jpg

          ด้าน นางประไพ เลิศล้ำนภากุล เกษตรกรผู้ปลูกพืชปลอดสารพิษ กล่าวว่า จากการเข้าร่วมกับ  โครงการบ้านแสนรักษ์จนถึงปัจจุบัน ยอมรับว่าช่วงเริ่มต้นต้องใช้เวลาปรับตัว และเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชปลอดสารเคมีบ้างพอสมควร แต่สิ่งที่เกษตรกรกังวลที่สุดคือช่องทางจำหน่ายสินค้า เพราะไม่มั่นใจกับตลาดที่จะมารองรับสินค้าของตัวเอง

          แต่สินค้าเกษตรที่เข้าร่วมครั้งนี้  มีการรับประกันราคาสินค้า  ทำให้เกษตรกรมั่นใจ ที่จะเดินหน้าปลูกพืชอย่างต่อเนื่องถือเป็นการบริหารจัดการที่ดีตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ปัจจุบันสามารถส่งผักกวางตุ้งและผักบุ้งจีนอย่างละ 400  กิโลกรัมต่อวันให้กับเอ็ม.เค. สุกี้

          ทั้งนี้ เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่สนใจปลูกผักอินทรีย์แบบมืออาชีพ หรือลงทุนเปิดร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.baansanrak-organics.com

 

 

          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม