คืนความสุขให้เด็กไทย ฉลาดสมวัยด้วยไอโอดีน

| |
อ่าน : 5,935

          คืนความสุขให้เด็กไทย ฉลาดสมวัยด้วยไอโอดีน

/data/content/2014/12/26655/cms/e_bckpqw123478.jpg
แฟ้มภาพ

          นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เผยว่า ในปีมหามงคลพุทธศักราช 2558 เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา

          นับเป็นวาระสำคัญที่ปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงห่วงใย และปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความทุ่มเทพระวรกาย เพื่อปวงพสกนิกรชาวไทย

          โดยเมื่อ พ.ศ. 2534 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติขึ้น มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธาน และหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนมาอย่างต่อเนื่อง

          ทั้งนี้ จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญเมื่อ พ.ศ. 2552 ระบุว่าความร่วมมือและการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ ในการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนยังมีน้อยและขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนจากภาคการเมือง ในปี พ.ศ. 2553 จึงมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนขึ้น

          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการคืนความสุขให้เด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยไอโอดีน (เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 60 พรรษา) ในปีงบประมาณ 2558

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเผยแพร่และดำเนินการให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เกลือเสริมไอโอดีนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเกิดกระแสผลักดันในชุมชนซึ่งจะนำไปสู่ความต้องการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนที่เพิ่มขึ้นและสามารถขจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้มีจำนวนลดน้อยลงต่อไปได้

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม