ผลักดัน พ.ร.บ.ชีวิตคู่ เพื่อความหลากหลายทางเพศ

| |
อ่าน : 8,788

 /data/content/2014/12/26650/cms/e_aefhimpqs139.jpg

         มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นทางเพศ สสส. ร่วมกับกทม. ร่วมสร้างความเท่าเทียมในสังคม รณรงค์ผลักดัน "พ.ร.บ.ชีวิตคู่" เพื่อความหลากหลายทางเพศ

          ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานเปิดเสวนาหัวข้อ “ทำไมต้องมี พ.ร.บ.คู่ชีวิต (ฉบับประชาชน) เพื่อการแต่งงานที่เท่าเทียมในสังคมไทย” เนื่องในวันสิทธิความหลากหลายทางเพศ (29 พ.ย.57) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกทม. เพื่อรณรงค์ สื่อสาร สร้างความเข้าใจกับสังคมว่าความเท่าเทียมในการแต่งงานหรือการสร้างครอบครัว ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตามหลักการแห่งรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึงการสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายให้กับพลเมือง

          รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า กทม.ต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งที่ผ่านมา กทม. ได้แก้ปัญหาการร้องเรียนของเพศทางเลือกกรณีแต่งกายไม่ตรงกับเพศสภาพเกิดในการทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยอนุญาตให้สำนักงานเขตอำนวยความสะดวกให้กับเพศทางเลือก โดยไม่บังคับให้ต้องแต่งกายตามเพศสภาพที่ระบุในบัตรประชาชน เนื่องจากลายนิ้วมือสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคลนั้นๆ ได้อยู่แล้ว และในครั้งนี้เป็นการรรณรงค์เพื่อผลักดันร่างกฎหมายชีวิตคู่ของเพศทางเลือก ซึ่งคำว่าครอบครัวมีมานานและกฎหมายให้คำนิยามที่จำกัด ดังนั้น อาจต้องมีการปุจฉาวิสัชณาโดยการตกผลึกทางความคิดเกี่ยวกับคำนิยมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

 /data/content/2014/12/26650/cms/e_fgijkoruy137.jpg

/data/content/2014/12/26650/cms/e_dgilmnsvxy45.jpg

         ทั้งนี้การจัดเสวนาเพื่อรณรงค์การผลักดันต่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต (ฉบับประชาชน) เนื่องจากในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว ยังจำกัดให้การใช้ชีวิตคู่ของบุคคลหรือที่เรียกว่าการสมรส ให้สามารถกระทำได้เฉพาะระหว่างชายและหญิงเท่านั้น แต่ไม่ได้รับรองการใช้ชีวิตคู่ในลักษณะอื่นๆ อีกทั้งเพื่อให้กฎหมายรับรองการใช้ชีวิตคู่ระหว่างบุคคลสองคนที่ได้แสดงเจตนาในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน โดยเปิดกว้างให้สิทธิกับบุคคลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคู่รักต่างเพศหรือคู่รักเพศเดียวกันโดยไม่ว่าจะมีการแปลงเพศหรือไม่ก็สามารถที่จะดำเนินการตามกฎหมายนี้ได้

          สำหรับร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต กำหนดให้มีหมวด 1 บททั่วไป ซึ่งได้ระบุนิยาม คู่ชีวิต การจดทะเบียน ฯลฯ หมวด 2 เงื่อนไขแห่งการจดทะเบียนคู่ชีวิต หมวด 3 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต หมวด 4 การจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต หมวด 5 ความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต หมวด 6 การสิ้นสุดสถานะคู่ชีวิต หมวด 7 ความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตกับบุตรและบุตรบุญธรรม หมวด 8 มรดก และหมวด 9 รวมทั้งสิ้น 9 หมวด 51 มาตรา

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม