หนุนเพิ่มความรู้ NCDs ในเด็กวัยเรียน

| |
อ่าน : 3,659

          แนะเพิ่มความรู้โรคไม่ติดต่อในวัยเรียน

 /data/content/2014/11/26604/cms/e_afijlmsuw348.jpg

         เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคเบาหวาน กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยที่รุมเร้า และคร่าชีวิตของมนุษย์มากขึ้น ดูได้จากอัตราการเสียชีวิตในโรคดังกล่าวที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสวนทางกับโรคติดต่อที่ในอดีตจะมีคนเสียชีวิตค่อนข้างมาก แต่ขณะนี้กลับลดลงเรื่อยๆ แล้ว ดังนั้น ตนจึงอยากให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ใช้จัดการเรียนการสอนอยู่ในโรงเรียนต่างๆ โดยต้องเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเข้าไปอย่างละเอียด และต้องเน้นให้เข้มข้นมากกว่าเรื่องอื่นๆ เพราะเท่าที่ทราบเวลานี้หลักสูตรฯ เน้นแต่ด้านสุขภาวะ ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ และเป็นเรื่องที่สำคัญน้อยกว่าโรคไม่ติดต่อมาก

          “โรงเรียนต้องสอนให้เด็กรู้ว่าโรคไม่ติดต่อได้แก่โรคอะไรบ้าง และต้องให้ความรู้ต่าง ๆ แก่เด็กว่าเหตุใดคนเราถึงเกิดโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจากอะไร ทำไมถึงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต เราจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเป็นโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยงอันจะเกิดโรคไม่ติดต่อที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขมีอะไรบ้าง ซึ่งเรื่องเหล่านี้หากได้มีการบรรจุอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเด็กมีโอกาสได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ผู้ปกครอง และครอบครัวด้วย ก็จะถือว่าเป็นวิธีการที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การให้ความรู้ และวิธีป้องกันโรคต่างๆ เป็นสิ่งที่เริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่เด็กๆ ซึ่งในต่างประเทศได้บรรจุเรื่องเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ดังนั้นการให้เด็กไทยได้เรียนรู้เร็วก็ยิ่งเป็นเรื่องดี เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องรู้ ” ศ.นพ.ปิยะมิตร กล่าว

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม