ส่งเสริม ‘CODE’ เพื่อเด็กไทยได้ดื่มนมแม่

โดย
| |
อ่าน : 5,114

แม้ว่าปัจจุบัน “แม่รุ่นใหม่” จำนวนมากจะมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น แต่เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ รวมถึงข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตของแม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความคิดและ พฤติกรรมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เมื่อไม่นานมานี้ กรมอนามัย ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่ง ประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย จัดงาน “ร้อยเรียงว่าด้วย CODE” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งสัญญาณความพร้อมในการผลักดันหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ ตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ให้เป็นพระราชบัญญัติเพื่อมีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม หวังปกป้องสิทธิเด็กไทยได้ดื่มนมแม่

นพ. ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า CODE คือคำย่อของ International Code of Marketing of Breast – milk Substitutes หรือ หลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกเมื่อปี 1981 มีมติให้การรับรอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปกป้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการ เลี้ยงดูด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวใน ช่วง 6 เดือนแรก รวมทั้งได้รับนมแม่อย่างต่อเนื่องพร้อมอาหารตามวัยที่เหมาะสมเป็นระยะเวลา 2 ปี หรือนานกว่านั้น เนื่องจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันทางวิชาการว่าดี ต่อสุขภาพกายและใจของทั้งผู้เป็นแม่และทารก

ทางกรมอนามัย ได้พยายามผลักดันส่งเสริมเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งการเสนอวาระการควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กเข้าสู่ที่ ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จนกระทั่งมีมติเห็นชอบจากที่ประชุม พร้อมทั้งเร่งเดินหน้าเสนอร่าง พ.ร.บ. และสรรหาทุกวิถีทางในการสร้างการมีส่วนร่วม พร้อมกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยยุทธวิธีที่หลากหลาย

“สำหรับความคืบหน้าของการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมจากผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากยังคงมีประเด็นเรื่องการจัดทำประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขณะนี้ จึงอยู่ในระหว่างการกำหนดวันเวลาที่ เหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน พ.ย. นี้ จากนั้น จึงนำร่างเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป” ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กล่าว

ด้าน สง่า ดามาพงษ์ กรรมการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ของตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กในประเทศไทยขณะนี้ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจนมผงซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบทำให้อัตราการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดน้อยลง ผ่านช่องทางการตลาดที่พยายามสื่อสารว่านมผงมีสารอาหารเทียบเท่ากับนมแม่ อาทิ การแจกตัวอย่างนมผงให้กับคุณแม่ที่ไปฝากครรภ์หรือคุณแม่แรกคลอดตามโรงพยาบาล ต่างๆ จึงมักก่อให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนมจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

หากแต่ขณะนี้ CODE ในประเทศไทย ยังไม่ได้บัญญัติขึ้นเป็นกฎหมาย ยังคงเป็นเพียงข้อแนะนำ ในการปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาการละเมิดไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำจึงไม่มีผลทางกฎหมาย

“ดังนั้น ประเทศไทยควรเร่งผลักดัน พระราชบัญญัติการตลาดอาหารสำหรับทารก เด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ และสิทธิของเด็กไทยให้ได้ดื่มนมแม่มากขึ้น” สง่า ดามาพงษ์ กล่าว

จากนั้น พรธิดา พัดทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารนิเทศ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) กล่าวว่า พระราชบัญญัติการตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คือเครื่องมือในการปกป้องสิทธิของทารกและเด็กเล็กที่จะได้กินนมแม่ เพราะนมแม่มีประโยชน์มากมาย ทั้งสารอาหารครบถ้วนเหมาะสมต่อการย่อยและการดูดซึม ช่วยในการพัฒนาการของลูก มีภูมิต้านทานโรค โดยเฉพาะหัวน้ำนมนั้นเป็นวัคซีนหยดแรกของชีวิต ป้องกันการแพ้โปรตีนหรือป้องกันภูมิแพ้             

“นอกจากนี้ ยังดีต่อสุขภาพคุณแม่ ทำให้รูปร่างดี ไม่อ้วน และยังลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ ซึ่งเป็นกลุ่มโรคร้ายในหญิงไทยเป็นอันดับต้นๆของการเสียชีวิตด้วยมะเร็ง ตลอดจนประหยัดรายจ่ายในการซื้อและเตรียมนมผสม ซึ่งความเป็นจริงแล้ว คุณแม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวตลอด 6 เดือนได้ โดยไม่เสียเงินค่าอาหารของลูกแม้แต่บาทเดียว” พรธิดา พัดทอง กล่าว

เมื่ออนาคตของเด็ก คือ อนาคตของชาติ การส่งเสริมให้พวกเขาได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อพัฒนาการและเป็นส่วน หนึ่งในการสร้างเสริมทักษะของชีวิต จึงเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ทุกคนต้อง 'ตระหนัก' ถึงคุณค่า และร่วมมือกันดำเนินงานต่อไป

ไม่ใช่เพราะใคร ... แต่เพื่อประเทศไทยของเราทุกคน 

 

 

เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 1 คน
100 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ  ทัศนีย์  สารคัดหลั่ง  พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth HW CEO FORUM 1 Happy Workplace ของเล่นชิ้นใหม่ จริงหรือไม่จริง management representative แนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน  การรักษาสิ่งแวดล้อม  บำรุงครรภ์  เสนอแนวคิด  มติครม.  นมหมัก  Dr.Ugrid Milintintangkul  สถาบันการ์ตูนไทยมูลนิธิเด็ก  พลังงานไฟฟ้า  น้ำคั่งในโพรงสมอง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รู้ทันไข้เลือดออก ยุงลาย common house mosquito ไข้เลือดออก  สารปรอท  แท้งไม่ปลอดภัย  น่ากลัว  การห่อของขวัญ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม