อนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นต้องร่วมมือ

| |
อ่าน : 10,793

    โรงเรียนที่อยู่ใกล้ชุมชนถ้ามีบทบาทในการนำความรู้เรื่องวิถีชุมชนมาสอนเด็กจะทำให้เกิดพลังชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น

/data/content/2014/11/26599/cms/e_cgjlnouvy358.jpg

    รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าโครงการการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านขาว อำเภอระโนดจ.สงขลา พบปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินงานของชุมชนบ้านขาว อันเกิดจากความร่วมมือของ โรงเรียน ผอ.โรงเรียนและครูที่ยังสอนเด็กและเยาวชนในเรื่องสำนึกรักบ้านเกิด การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชุมชนไม่เพียงพอ จึงทำให้ไม่เกิดการสานต่อ ทั้งที่เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสืบสาน แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ส่งผลให้ความคิดในการทำงานของเด็กลดน้อยลงจนหมดไฟไปในที่สุด

     รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กล่าวย้ำว่า ถ้าโรงเรียน ซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนลงมาให้ความร่วมมือในเรื่องวิถีชีวิตชุมชนที่ควรอนุรักษ์และนำความรู้มาสอนเด็กก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามากขึ้นจึงอยากจะคืนบทบาทให้กับโรงเรียน เพราะเมื่อโครงการจบก็จะได้มีคนสานต่อ โดยบางพื้นที่ใช้การบีบบังคับให้ผู้นำชุมชน โรงเรียนและเด็กนักเรียนทำ เพราะถ้าไม่มีการบีบก็ไม่สำเร็จ แต่ตนไม่ต้องการทำเช่นนั้น แต่อยากให้ทุกคนทำด้วยความเต็มใจโดยจะเป็นโจทย์ในปีที่ 2 ที่จะกำหนดให้ โรงเรียน ครู และผู้บริหารให้ความร่วมมือกับชุมชน เพราะโรงเรียนไม่สามารถแปลกแยกออกจากชุมชนได้

     ด้าน นายนฤพนธ์ จันทร์จบ รองนายก อบต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา กล่าวว่า จะผลักดันโครงการเล่าเรื่องชุมชนคนบ้านขาวเข้าไปในโรงเรียนให้สำเร็จ เนื่องจากอยากให้ผู้ปกครองและโรงเรียนเห็นความสำคัญในการทำงานของเด็กที่มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมบ้านเกิดของตนเอง เพราะรากฐานของ ต.บ้านขาวมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจให้เด็กรุ่นนี้เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังปฏิบัติตามได้มาพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญบนฐานการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป

 

 

     ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า

    ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม