อนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นต้องร่วมมือ

| |
อ่าน : 9,029

    โรงเรียนที่อยู่ใกล้ชุมชนถ้ามีบทบาทในการนำความรู้เรื่องวิถีชุมชนมาสอนเด็กจะทำให้เกิดพลังชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น

/data/content/2014/11/26599/cms/e_cgjlnouvy358.jpg

    รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าโครงการการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านขาว อำเภอระโนดจ.สงขลา พบปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินงานของชุมชนบ้านขาว อันเกิดจากความร่วมมือของ โรงเรียน ผอ.โรงเรียนและครูที่ยังสอนเด็กและเยาวชนในเรื่องสำนึกรักบ้านเกิด การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชุมชนไม่เพียงพอ จึงทำให้ไม่เกิดการสานต่อ ทั้งที่เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสืบสาน แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ส่งผลให้ความคิดในการทำงานของเด็กลดน้อยลงจนหมดไฟไปในที่สุด

     รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กล่าวย้ำว่า ถ้าโรงเรียน ซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนลงมาให้ความร่วมมือในเรื่องวิถีชีวิตชุมชนที่ควรอนุรักษ์และนำความรู้มาสอนเด็กก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามากขึ้นจึงอยากจะคืนบทบาทให้กับโรงเรียน เพราะเมื่อโครงการจบก็จะได้มีคนสานต่อ โดยบางพื้นที่ใช้การบีบบังคับให้ผู้นำชุมชน โรงเรียนและเด็กนักเรียนทำ เพราะถ้าไม่มีการบีบก็ไม่สำเร็จ แต่ตนไม่ต้องการทำเช่นนั้น แต่อยากให้ทุกคนทำด้วยความเต็มใจโดยจะเป็นโจทย์ในปีที่ 2 ที่จะกำหนดให้ โรงเรียน ครู และผู้บริหารให้ความร่วมมือกับชุมชน เพราะโรงเรียนไม่สามารถแปลกแยกออกจากชุมชนได้

     ด้าน นายนฤพนธ์ จันทร์จบ รองนายก อบต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา กล่าวว่า จะผลักดันโครงการเล่าเรื่องชุมชนคนบ้านขาวเข้าไปในโรงเรียนให้สำเร็จ เนื่องจากอยากให้ผู้ปกครองและโรงเรียนเห็นความสำคัญในการทำงานของเด็กที่มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมบ้านเกิดของตนเอง เพราะรากฐานของ ต.บ้านขาวมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจให้เด็กรุ่นนี้เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังปฏิบัติตามได้มาพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญบนฐานการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป

 

 

     ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า

    ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม