พบผู้ไม่สูบบุหรี่เสี่ยงสูบบุหรี่ไฟฟ้า

| |
อ่าน : 7,543

     ผลการวิจัยพบผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ และเลิกสูบบุหรี่ไปแล้ว เสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้า เร่งหนุนนโยบายห้ามนำเข้าบุหรี่


/data/content/2014/11/26588/cms/e_bdfjnopsv247.jpg

     ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยผลการวิจัยที่พบว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ และผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว  มีความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูง โดยผู้วิจัย ดร.โรเบิร์ต แมคมิลเลน และคณะ  จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซิสซิปปี เสนอผลงานในที่ประชุมของสมาคมสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่าในการสำรวจโดยการสุ่มตัวอย่างทางไลน์ และคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ และประเมินความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้คาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเสพติดบุหรี่พบว่าในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 1,438 คน  ความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าเท่ากับ 6.7% และผู้ที่เคยสูบบุหรี่แต่เลิกได้แล้ว 618  คน มีความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้า 13.9%  โดยคนที่ไม่เคยสูบที่มีความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงสุดคือกลุ่มตัวอย่างอายุ 18-24 ปี ซึ่งมีความเสี่ยง 17.7%  และกลุ่มอายุ 18-24 ปี ที่เคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้วมีความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึง 47.4% รายงานดังกล่าวเสนอแนะให้มีการควบคุมการตลาดของบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อป้องกันเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่ เข้าไปเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า

     ทั้งนี้อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 0.3  ในปี พ.ศ.2553 เป็นร้อยละ 6.8  ในปี พ.ศ.2556  โดยเฉพาะในวัยรุ่นเพิ่มจาก 1.5 เป็น 4.5%  และผลการสำรวจของศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา พบว่ามีวัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่  แต่สูบบุหรี่ไฟฟ้ากว่าสองแสนห้าหมื่นคน โดยมี 32 รัฐในอเมริกาที่ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ขณะที่บริษัทบุหรี่ข้ามชาติต่างหันมาเป็นเจ้าของกิจการบุหรี่ไฟฟ้าและแข่งกันขยายตลาด  ศ.นพ.ประกิต ขอให้ทุกฝ่ายสนับสนุนนโยบายห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าของรัฐบาล เพื่อป้องกันเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ให้ตกเป็นทาสของการเสพติดนิโคตินที่มีในบุหรี่ไฟฟ้า  ซึ่งจะเป็นปัญหาเพิ่มเติมจากการเสพติดบุหรี่ของเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี ที่มีอัตราร้อยละ 15 และมีจำนวนสูงถึง 1.44 ล้านคนในปี พ.ศ.2556 “เราไม่ต้องการให้เยาวชนไทยถูกมอมเมาด้วยสิ่งเสพติดใหม่ ๆ เช่น บุหรี่ไฟฟ้าหรือบารากู่ เรามีปัญหากับบุหรี่มากพออยู่แล้ว” ศ.นพ.ประกิต กล่าว

 

 

     ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  

     ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม