5 ข้อปฏิบัติ ป้องกันความรุนแรงในสตรี

| |
อ่าน : 36,031

            เมื่อกล่าวถึงความรุนแรงต่อสตรี ภาพที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงคือเหตุการณ์การทำร้ายร่างกาย หรือการข่มขืน แต่ความจริงแล้วยังพบว่ามีรูปแบบการใช้ความรุนแรงอีกหลายรูปแบบ เช่น การใช้ความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์  การกระทำความรุนแรงด้วยวาจา รวมไปถึงการบังคับ กักขัง และหน่วงเหนี่ยว...

/data/content/2014/11/26585/cms/e_cdinouvx1789.jpg

         ด้วยเหตุนี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” สำหรับประเทศไทยนั้น ได้มีมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนที่รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อมุ่งเน้นให้สังคมได้ตระหนักที่จะป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้งต่อเด็กและสตรี ให้หมดสิ้นไป

         อังคณา อินทสา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาพระหว่างเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ให้ข้อมูลว่า ในแต่ละปีจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ประมาณ 300 – 500 ข่าว โดยใน 1 ปีจะมีจำนวนผู้หญิงที่เข้ามาขอความช่วยเหลือกับทางมูลนิธิประมาณ 200 ราย ซึ่งความรุนแรงส่วนใหญ่เกิดในคู่รัก หรือสามีภรรยา และมักเกิดขึ้นกับประชาชนที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี รองลงมาคือ 40-50 ปี และ 20-30 ปี  นอกจากนี้ปัจจุบันยังพบว่าวัยรุ่นอายุ 17-25 ปี ก็มีผลกระทบในเรื่องของความรุนแรงเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน

        /data/content/2014/11/26585/cms/e_dfgmnpwx3456.jpgโดยในแต่ละช่วงวัยมีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความหึงหวง การนอกใจ และขาดการพูดคุยกัน หรือหากมีการพูดคุยกัน ก็จะมีการใช้อารมณ์ ใช้วาจาที่ทำร้ายจิตใจร่วมด้วย จนนำไปสู่การทำร้ายร่างกายในที่สุด

          นอกจากนี้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามากระตุ้นให้ฝ่ายชายขาดสติ ทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกด้วย

        ทั้งนี้ ทางมูลนิธิได้จัดทำผลสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงของคู่รักในวัยรุ่นที่ต้องเผชิญกับตัวเองหรือจากเพื่อนหรือคนรู้จักพบว่า ร้อยละ 98.4 เกิดจากการนอกใจ เจ้าชู้ หรือคบหลายคน ร้อยละ 90.5 การใช้คำหยาบคาย ร้อยละ 75 การทำลายข้าวของ ตามด้วยร้อยละ 74 ทำร้ายร่างกาย เป็นต้น

        “ด้วยทัศนคติความเชื่อของสังคมไทยที่ปลูกฝังเรื่องของฝ่ายชายจะต้องมีอำนาจที่เหนือกว่าฝ่ายหญิง สังคมเองก็ถูกปลูกฝังให้มองว่าเรื่องความรุนแรงเป็นเรื่องธรรมดาของคู่รัก เป็นเรื่องส่วนตัวของสามีภรรยา ทำให้สตรีที่ถูกกระทำมักจะต้องอดทนอนกลั้น ไม่กล้าที่จะเล่าหรือปรึกษาคนรอบข้าง” อังคณา กล่าว

       “ส่วนสำคัญในการรณรงค์ในเรื่องของการยุติความรุนแรงต่อสตรีในประเทศไทย จึงควรมุ่งเน้นไปในทางการเปลี่ยนทัศนคติทำให้ สตรีที่ถูกระทำกล้าที่จะพูด บอกกล่าวถึงปัญหาความรุนแรงที่ถูกกระทำต่อคนรอบข้าง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาไม่ให้ก่อเกิดความรุนแรงจนถึงขั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียชีวิต รวมถึงการปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติ ค่านิยม เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมให้คู่รัก หรือสามีภรรยามีความเคารพ ให้เกียรติ ยอมรับฟังความคิดเห็นต่อกัน จะเป็นรากฐานของความรักที่ยั่งยืนและครอบครัวที่มั่นคง”

      /data/content/2014/11/26585/cms/e_abdfimtuwy78.jpg นอกจากนี้ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาพระหว่างเพศได้แนะนำ “5 ข้อควรปฏิบัติ  เพื่อป้องกันความรุนแรง” ได้แก่ 1. ตั้งสติ อย่าใช้อารมณ์ 2. ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรง 3. หาทางเอาตัวเองออกจากพื้นที่เกิดเหตุ 4. แจ้งเหตุ ขอรับการช่วยเหลือโดยสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1300 และ 5. อย่าเก็บเรื่องไว้คนเดียว ขอคำปรึกษา หาตัวช่วย โดยสามารถขอคำปรึกษาและการช่วยเหลือมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ได้ที่ 0-2513-2889

      “ในฐานะของหน่วยงานที่ทำงานช่วยเหลือรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี อยากให้ประชาชนไทยมองว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่เป็นปัญหาระดับสังคม ที่ผู้ถูกกระทำต้องกล้าที่จะพูดบอกกล่าวขอความช่วยเหลือ รวมถึงผู้พบเห็นที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ อาจจะเป็นการช่วยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหากเป็นญาติของผู้ถูกกระทำก็สามารถมารถเข้าไปเป็นตัวกลางในการช่วยไกล่เกลี่ยพูดคุยให้ลดความตึงเครียดในสถานการณ์ขณะนั้นได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกคนในสังคม สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะยุติความรุนแรงต่อสตรีไม่ให้เกิดขึ้นได้ ขอเพียงอย่ามองข้ามสิ่งที่พบเห็น” อังคณา กล่าวทิ้งท้าย

       แล้ววันนี้ คุณได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดความรุนแรงต่อสตรีแล้วหรือยัง… 

       

 

 

 

     

       เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

       ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม