สร้างนักจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน

| |
อ่าน : 10,190

/data/content/2014/11/26577/cms/e_adjrvwyz1359.jpg

          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงเด็กไทยกลุ่มวัยเรียน เสี่ยงภาวะอ้วน ร่วมกับเครือข่ายวางแผนบูรณาการ กลุ่มเด็กวัยเรียนในเขตสุขภาพ และสร้างนักจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน Smart Kids Coacher หวังลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพเด็กอ้วนปีละ 5,500 ล้านบาท

          นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนบูรณาการกลุ่มเด็กวัยเรียนในเขตสุขภาพและนักจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน Smart Kids Coacher ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร ว่า กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแล กลุ่มเด็กวัยเรียน ได้ดำเนินงานตามแนวทางบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพผ่านตัวชี้วัดหลักระดับกระทรวงเน้น 2 เรื่อง คือการลดภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียน จากรายงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2556 พบภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 8.8 และในปี 2557 ร้อยละ 9.5 สูงสุดพบใน 4 เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพ 3, 4, 6 และ 12 คิดเป็นร้อยละ 11.3, 12.3, 12.4 และ 11.1 ตามลำดับ ส่วนใหญ่พบในเขตเมืองสูงถึง ร้อยละ 20 สาเหตุของการเกิดภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ในเด็กวัยเรียนส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบให้ปัญหาดังกล่าวขยายวงกว้างครอบคลุมทุกพื้นที่

          ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้อง รวมถึงการควบคุมอารมณ์เพื่อสกัดความอยากบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม เรื่องที่สองคือ ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ข้อมูลการตายในปี 2556 พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เท่ากับ 7.6 ต่อแสนประชากร หรือมีจำนวนการเสียชีวิตเท่ากับ 920 คน สาเหตุการจมน้ำของเด็กในกลุ่มวัยเรียนส่วนใหญ่มักเกิดจากการไปเล่นน้ำประกอบกับขาดทักษะการเอาชีวิตรอดและการช่วยเหลือคนตกน้ำที่ถูกต้อง ดังนั้นการให้ความรู้และทักษะด้านการว่ายน้ำที่ถูกต้องจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำแก่เด็กวัยเรียนได้

       /data/content/2014/11/26577/cms/e_aehmstuv1238.jpg นายแพทย์ณรงค์ กล่าวต่อไปว่า การแก้ปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเขตสุขภาพ 3, 4,6 และ 12 ภายใต้แผนงาน Flagship Project ถือเป็นนโยบายหลักสำคัญของรัฐบาลและรัฐมนตรีที่ต้องเร่งดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา 4–6 เดือน จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวง ภายใต้การดำเนินงานแบบบูรณาการ ประกอบด้วย กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นเอกภาพและทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียน

        โดยกรมอนามัย ได้กำหนดรูปแบบการดำเนินงานที่เป็นนวัตกรรมแบบบูรณาการในการใช้ทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้สร้างนักจัดการลดน้ำหนักเด็กวัยเรียน Smart Kids Coacher ซึ่งเป็นทีมงานที่จะลงพื้นที่ในการจัดการลดน้ำหนักเด็กวัยเรียนไม่ให้เสี่ยงต่อภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนอีกต่อไป และคาดว่าจะลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เกิดจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนของประเทศชาติได้ 5,500 ล้านบาทต่อปี

        "สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนบูรณาการกลุ่มเด็กวัยเรียนในเขตสุขภาพและจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน Smart Kids Coacher ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบูรณาการแผนวัยเรียนให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ ให้กับนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่เสี่ยงได้นำความรู้ ไปใช้ในการดำเนินลดปัญหาภาวะอ้วนของเด็กโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตสุขภาพที่ 3, 4, 6 และ 12 รวมถึงเขตสุขภาพอื่นๆ ได้นำความรู้และทักษะไปใช้ในการลดน้ำหนักของเด็กวัยเรียนเพื่อลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนต่อไป”รองอธิบดี กรมอนามัย กล่าวในที่สุด

 

 

        ที่มา : สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กระทรวงสาธรณสุข

        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม