ลดอุบัติเหตุ ลด “เหยื่อ” บนท้องถนน

| |
อ่าน : 19,128

      การเกิดอุบัติเหตุบนถนนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ และคร่าชีวิตผู้คนจากความประมาทเป็นจำนวนมาก องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน หรือ “วันเหยื่อโลก” เพื่อส่งเสริมให้ทุกประเทศดำเนินมาตรการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง

/data/content/2014/11/26560/cms/e_agijkmnorsvy.png

     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยข้อมูลว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสีย 120,000 - 180,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้แล้ว ประเทศไทยยังถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกด้วย

     ดร.ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล กรรมการและเลขาธิการ หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Thailand Road Safety Observatory, TRSO) โดยมูลนิธิไทยโรดส์ กล่าวถึงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนว่า

   /data/content/2014/11/26560/cms/e_bgjknoquwz89.png  “จากข้อมูลทั้งใบมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด โดยกระทรวงสาธารณสุขนั้น พบจำนวนผู้เสียชีวิตเสียชีวิตบนท้องถนนทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ในปี 2555 จำนวน 23,380 คน โดยความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและบาดเจ็บของรถจักรยานยนต์จะสูงกว่ารถยนต์ เนื่องจากรถจักรยานยนต์ไม่มีโครงสร้างตัวรถและระบบป้องกันร่างกายผู้ขับขี่จากการถูกชนหรือปะทะในลักษณะต่างๆ จะมีเพียงหมวกนิรภัยที่ช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุ และจากสถิติพบว่ากลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ที่เป็นนักศึกษาและผู้ใช้เรงงานเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุด เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัย”

     จำนวนตัวเลขที่บอกถึงการสูญเสียประชากรไทยในแต่ละปี ทำให้หลายๆ ภาคส่วนหาทางป้องกัน เพื่อลดอุบัติเหตุลง เลขาธิการมูลนิธิไทยโรดส์ กล่าวเพิ่มเติมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนว่ามี 3 ปัจจัย ดังนี้  

     มาตรการด้านคน เช่น การให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย

     มาตรการด้านรถ เช่น การปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ การตรวจสอบสภาพ การนำเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมาใช้

      มาตรการด้านถนน เช่น การปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน การออกแบบถนนอย่างปลอดภัย ทั้ง 3 ปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังดำเนินงาน

      “นอกจากนี้ มูลนิธิไทยโรดส์ ยังได้สำรวจพฤติกรรมการขับรถของประชาชน เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนของคนไทย อาทิ การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกจังหวัดทั่วประเทศและพื้นที่เขตอุตสาหกรรม การคาดเข็มขัดนิรภัย การเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ การใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดบนทางหลวงสายหลัก การใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดของรถโดยสาร ทั้งรถตู้โดยสารและรถบัสโดยสาร ซึ่งคาดหวังว่าโครงการทั้งหมดจะทำให้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนลดน้อยลง”

      มาร่วมกันรณรงค์ปฏิบัติตามกฎจราจร และขับขี่ให้ปลอดภัย อย่าปล่อยให้ใครตกเป็น “เหยื่อ” จากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะ...

 

 

      เรื่องโดย อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ Team content www.thaihealth.or.th

      ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม