ลดอุบัติเหตุ ลด “เหยื่อ” บนท้องถนน

| |
อ่าน : 18,489

      การเกิดอุบัติเหตุบนถนนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ และคร่าชีวิตผู้คนจากความประมาทเป็นจำนวนมาก องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน หรือ “วันเหยื่อโลก” เพื่อส่งเสริมให้ทุกประเทศดำเนินมาตรการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง

/data/content/2014/11/26560/cms/e_agijkmnorsvy.png

     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยข้อมูลว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสีย 120,000 - 180,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้แล้ว ประเทศไทยยังถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกด้วย

     ดร.ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล กรรมการและเลขาธิการ หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Thailand Road Safety Observatory, TRSO) โดยมูลนิธิไทยโรดส์ กล่าวถึงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนว่า

   /data/content/2014/11/26560/cms/e_bgjknoquwz89.png  “จากข้อมูลทั้งใบมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด โดยกระทรวงสาธารณสุขนั้น พบจำนวนผู้เสียชีวิตเสียชีวิตบนท้องถนนทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ในปี 2555 จำนวน 23,380 คน โดยความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและบาดเจ็บของรถจักรยานยนต์จะสูงกว่ารถยนต์ เนื่องจากรถจักรยานยนต์ไม่มีโครงสร้างตัวรถและระบบป้องกันร่างกายผู้ขับขี่จากการถูกชนหรือปะทะในลักษณะต่างๆ จะมีเพียงหมวกนิรภัยที่ช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุ และจากสถิติพบว่ากลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ที่เป็นนักศึกษาและผู้ใช้เรงงานเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุด เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัย”

     จำนวนตัวเลขที่บอกถึงการสูญเสียประชากรไทยในแต่ละปี ทำให้หลายๆ ภาคส่วนหาทางป้องกัน เพื่อลดอุบัติเหตุลง เลขาธิการมูลนิธิไทยโรดส์ กล่าวเพิ่มเติมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนว่ามี 3 ปัจจัย ดังนี้  

     มาตรการด้านคน เช่น การให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย

     มาตรการด้านรถ เช่น การปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ การตรวจสอบสภาพ การนำเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมาใช้

      มาตรการด้านถนน เช่น การปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน การออกแบบถนนอย่างปลอดภัย ทั้ง 3 ปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังดำเนินงาน

      “นอกจากนี้ มูลนิธิไทยโรดส์ ยังได้สำรวจพฤติกรรมการขับรถของประชาชน เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนของคนไทย อาทิ การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกจังหวัดทั่วประเทศและพื้นที่เขตอุตสาหกรรม การคาดเข็มขัดนิรภัย การเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ การใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดบนทางหลวงสายหลัก การใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดของรถโดยสาร ทั้งรถตู้โดยสารและรถบัสโดยสาร ซึ่งคาดหวังว่าโครงการทั้งหมดจะทำให้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนลดน้อยลง”

      มาร่วมกันรณรงค์ปฏิบัติตามกฎจราจร และขับขี่ให้ปลอดภัย อย่าปล่อยให้ใครตกเป็น “เหยื่อ” จากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะ...

 

 

      เรื่องโดย อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ Team content www.thaihealth.or.th

      ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เปิดอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  การเท้าคาง  คุณค่าของภาษาไทย  ธรรมะในฟาร์ม  วัยรุ้น  คนไร้สัญชาติ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานวิชาการ สสพ. คนพิการในสังคมไทย  เบต้าเซลล์  เคลือบฟัน  ควบคุมการเบิกค่ายา  สภาน้ำเมี่ยง  คนที่คิดถึง  แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  เรอ  สุขภาพแรงงานไทย  กลางคืน  ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน  กระปรี้กระเปร่า  เยาวชนแห่งชาติ  พรบ. บุหรี่  สุขภาพใจ  อารมณ์้เสีย  รายการโทรทัศน์  ภาษีอาหารขยะ  ประชาคมอาเซียน.อุบลราชธานี