รำวงสังคม ไร้แอลกอฮอล์

| |
อ่าน : 3,434

      คณะสังคมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสานสัมพันธ์พี่น้อง ไร้แอลกอฮอล์และสารเสพติด

/data/content/2014/11/26534/cms/e_adikqtvwy129.jpg

      สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานรำวงสังคม ปี 4  “สังคมชะชะช่า เฮฮาลั่นทุ่ง ไร้แอลกอฮอล์” โดยเป็นการจัดงานที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์และความสนุกโดยไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและเป็นการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อดึงนักศึกษามามีส่วนร่วม และในปีนี้มีความพิเศษมีนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้เดินทางมาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนการจัดงานรำวงสังคมโดยให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิงสร้างสรรค์และการสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการจัดกิจกรรมเครื่องดื่มทางเลือก เพื่อจะได้นำแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ไปปรับให้ในสาธารณรัประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย

  /data/content/2014/11/26534/cms/e_aeiknpqtu146.jpg    อาจารย์ชวิศ ศรีมณี ที่ปรึกษากิจการนักศึกษา ภาควิชาภมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและเป็นการจัดงานที่เน้นการเรียนรู้ของคนในสังคมโดยเฉพาะการจัดงานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายของนักศึกษา ดังจะเห็นได้จากการจัดงานดังกล่าวกำลังจะเป็นการชี้ให้สังคมเห็นทางเลือกในการฉลองในการสนุกสนานโดยไม่ดื่ม ไม่สูบ

     พร้อมทั้งทางนางสาวพรพิมล กันธะลีย์ ประธานโครงการำวงสังคม ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นงานที่ได้รับความความสนใจจากนักศึกษาทั้งในคณะและในมหาวิทยาลัยมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งทางคณะก็มีการตรวจสอบพื้นที่การจัดงานไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมซุ้มเครื่องดื่มปลอดแอลกอฮอล์ภายในงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ลองสัมผัสการเข้าร่วมงานที่ปลอดเหล้า และในปีต่อไป กิจกรรมนี้ก็จะยังจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ออย่างต่อเนื่องและจะมีการขยายแนวคิดการจัดงานฉลองที่ไม่ดื่ม ไม่สูบแก่คณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 

      ที่มา: โครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม