ปรับแนวคิด ชีวิตมีสุข

| |
อ่าน : 3,431

          คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดโครงการนิทรรศการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนภายใต้ชื่อ "ปรับเปลี่ยนแนวคิด...ชีวิตมีสุข" มุ่งเน้นเผยแพร่ความรู้และทักษะการป้องกันและดูแลสุขภาพจิตด้วยตนเองให้แก่ประชาชน ล่าสุด สสส.เผยพบคนทำงานกว่าร้อยละ 65 เสี่ยงภาวะเครียดและโรคซึมเศร้าจากการทำงานสูงขึ้น โดยกิจกรรมจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี

/data/content/2014/11/26484/cms/e_hlmoquvz3689.jpg

          รศ.นพ.ณรงค์ มณีทอน หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า "วันที่ 1-7 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตแห่งชาติ ในปีนี้ทีมสหวิชาชีพจิตเวชซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช., หอผู้ป่วยจิตเวช งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และห้องตรวจผู้ป่วยจิตเวช งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน ซึ่งเป็นทีมงานหนึ่งที่รับผิดชอบในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านจิตสังคม ด้วยเหตุนี้ได้เล็งเห็นว่าการใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยความเครียด มีสาเหตุมาจากนานัปการไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพ ปัญหาสังคม การเมือง และที่หลีกหนีไม่พ้นอย่างหนึ่งนั่นก็คือ ความเครียดอันเกิดจากการประกอบอาชีพหรือการทำงาน

          จากการสำรวจของเอแบคโพลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ล่าสุดพบสภาพปัญหาของคนทำงานกว่าร้อยละ 65 มีปัญหาความเครียดอันเนื่องมาจากการทำงาน และปัญหานี้หากไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องแล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ สุขภาพ หรือแม้แต่ผลการทำงานที่ลดน้อยลง ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันจำนวนคนทำงานที่มีภาวะโรคจิตและโรคซึมเศร้ามีสถิติที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดและสุขภาพจิตของคนทำงานกลุ่มดังกล่าวมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศร้อน/data/content/2014/11/26484/cms/e_ekpqruz12478.jpgทำให้อารมณ์ร้อน หงุดหงิดและฉุนเฉียวมากขึ้นหรือลักษณะของงานอาจเกิดขึ้นได้จากการทำงานในส่วนที่ไม่ชอบ มีลักษณะขัดกับบุคลิกภาพหรือทำงานในส่วนที่ต้องรองรับอารมณ์คนอยู่ตลอดเวลาโดยวิธีการแก้ไขความเครียดจากการทำงานเริ่มต้นจาก "ความสุขอยู่ที่มุมมอง" การมองปัญหาในแง่มุมใหม่ ที่ไม่เคยมองมาก่อน เป็นการกระตุ้นให้รู้สึกว่าปัญหานั้นไม่ได้รุนแรงเกินไปจนแก้ไขอะไรไม่ได้ สร้างกำลังใจ เตือนสติในการแก้ไขปัญหาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแก้ปัญหา แม้บางปัญหาอาจจะแก้ไขยังไม่ได้ แต่ก็จะทำให้คนเรามีสติและเรียนรู้อยู่ร่วมกับปัญหาด้วยความรู้สึกที่ไม่ทุกข์มากจนเกินไป"

          สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิตเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง "การเปลี่ยนปรับแนวคิด...ชีวิตมีสุข", การประเมินภาวะความสุขเพื่อให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, กิจกรรมประเมินด้วยเครื่อง HRV, กิจกรรมฝึกผ่อนคลายจิตใจและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ป่วยจิตเวช โดยประชาชนและบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมมีความรู้และความสามารถป้องกันและดูแลสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม