อากาศเปลี่ยนยอดผู้ป่วยปอดบวมพุ่ง

โดย
| |
อ่าน : 4,322

/data/content/2014/11/26458/cms/e_abehijrsvz13.jpg

          สธ.เผยสถิติป่วยปวดบวมแล้วกว่า 1.6 แสนราย ตายเกือบ 800 ราย พบมากในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คาดพุ่งถึง 2 แสนรายหลังสิ้นฤดูหนาว

          นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า วันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลก (World Health Organization :WHO) กำหนดให้เป็นวันโรคปอดบวมโลก เพื่อให้ทั่วโลกรณรงค์ลดการป่วยและเสียชีวิตจากโรคนี้  เนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อที่มีความรุนแรงเฉียบพลัน คร่าชีวิตเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบสูงที่สุด ต่อปีมีรายงานเสียชีวิต 1.1 ล้านคน ร้อยละ 99 อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา โดยในปี 2557 นี้ เน้นการรณรงค์ป้องกันและให้การดูแลรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตให้น้อยลง 

          นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า ในส่วนของประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคปอดบวมตลอดปี จำนวนผู้ป่วยในปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เฝ้าระวังโรคปอดบวมตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึง 2 พฤศจิกายน 2557 ทั่วประเทศ พบผู้ป่วยโรคปอดบวม 164,955 ราย เสียชีวิต 772 ราย ขณะที่ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคปอดบวม 159,150 ราย ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศในบางพื้นที่ เช่น ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มหนาวเย็น เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสได้ดี จะส่งผลให้ประชาชนป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจมากขึ้น และโรคปอดบวมมักเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมา คาดว่าตลอดฤดูหนาวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ยอดผู้ป่วยทั้งประเทศจะสูงขึ้นกว่า 2 แสนราย 

          กลุ่มผู้ป่วยและเสียชีวิตพบได้ทุกวัย แต่กลุ่มที่พบว่าป่วยสูงที่สุด คือ ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 49,542 ราย หรือประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยทั้งหมด ส่วนผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไปพบร้อยละ 74 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด จึงได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เร่งรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักวิธีการป้องกันการเจ็บป่วย และป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนหลังเจ็บป่วยจากโรคอื่นๆ

          ทางด้านนายแพทย์โสภณ  เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคปอดบวมเป็นโรคติดเชื้อระบบหายใจชนิดรุนแรง เกิดได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัส อาการเริ่มต้นของโรค ได้แก่ มีไข้ ไอจาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หลังจากนั้นจะเริ่มหายใจเหนื่อยหอบ หายใจเร็วและลำบาก อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีการหนาวสั่น ซึม อาจมีอาเจียนร่วมด้วย เชื้อนี้จะอยู่ในเสมหะ น้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยและติดต่อกันทางไอจาม กลุ่มที่มีความเสี่ยงป่วยโรคนี้ มี 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ 2.เด็กน้ำหนักตัวน้อย 3.เด็กขาดสารอาหาร 4.ผู้มีภูมิต้านทานต่ำ ซึ่งมักเป็นโรคเรื้อรัง เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรคหัวใจ โรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง หากป่วยจะมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มอื่น และ 5. กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

          สำหรับวิธีการป้องกันโรค ขอให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ยึดหลักกินสุกร้อน ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือ ฟอกสบู่บ่อยๆ ก่อนรับประทานอาหารและภายหลังหยิบจับสิ่งของ หรือจับราวบันได ปุ่มลิฟต์ ลูกบิดประตู รวมทั้งภายหลังจากการใช้ห้องน้ำห้องส้วม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที

          นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อไปว่า หากประชาชนป่วยเป็นไข้หวัด  ขอให้นอนพักผ่อนให้มาก รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย คาดหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่สู่คนอื่น หากอาการไม่ดีขึ้นใน 2 วัน  และมีไข้สูงขึ้น น้ำมูกเปลี่ยนสีจากปกติสีเหลืองใส เป็นสีเขียวข้น ไอเจ็บหน้าอกในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเด็กเล็ก ขอให้ผู้ปกครองสังเกตอาการ หากเด็กซึมลง ไม่กินน้ำ ไม่กินนม ไข้สูง ไอ หายใจลำบาก หายใจหอบเร็ว หรือหายใจจนซี่โครงบุ๋ม หรือมีเสียงดังวื้ด ซึ่งเป็นสัญญาณของโรคปอดบวม ขอให้รีบพาไปพบแพทย์เพื่อรักษาโดยเร็วและทันท่วงที ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักโรคติดต่อทั่วไป โทร 02-590-3183 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 

          ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ibike iwalk  ภูมิคุ้มกันทางปัญญา  เรื่องเพศ ชิงบวก คุย ง่าย คิด โรงเรียน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพ โรคคนแก่ คนชรา คนแก่  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นิทรรศการ ออกแบบ จ้างเหมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สวนเงินมีมา ผู้ประสานงานด้านกิจกรรมผู้บริโภคสีเขียว โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว กรีนแฟร์ greenfair ตลาดสีเขียวสัญจร วารสารตลาดสีเขียว ศูนย์รับและกระจายผักไร้สารพิษ เกษตรอินทรีย์  ชุดนักศึกษา  บุหรี่ทำร้ายเด็กไทย  งานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ  จิตอาสาสำนึกพลเมือง  ผ้าขาวม้า  วัยทำงาน  กรมพินิจฯ  ผู้ป่วยจิตเวช  สังคมเข้มแข็ง  จันทนา อึ้งชูศักดิ์  ระบบเตือนภัย  เด็กไทย สารพิษ สิ่งแวดล้อม บาดเจ็บ ปลอดภัย  รสชาติ  ตรียมความพร้อม  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม