เพิ่มสถานพยาบาลรับมือสังคมผู้สูงวัย

โดย
| |
อ่าน : 6,210

/data/content/2014/11/26452/cms/e_ghjnqtvwyz28.jpg

          กทม.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ เร่งให้ความรู้ดูแลสุขภาพ เตรียมความพร้อมรองรับเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต เผยยอดผู้สูงวัยในกทม.มีมากกว่า 6 แสนราย ขณะเดียวกันยังเตรียมเพิ่มสถานพยาบาลให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          ที่ศูนย์การค้าเทอมินัล 21 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภายใต้กรอบแนวคิด กทม. มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมใหม่ในอนาคต“ความสุขของผู้สูงอายุ”ตามโครงการพัฒนาสังคมของ กทม. เพื่อมุ่งสู่มหานครสำหรับทุกคน เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการพัฒนาสังคมให้กับประชาชนและทุกภาคส่วน ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการและขยายโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม

          ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า ในขณะนี้สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนของผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งขณะนี้ใน กทม. มีผู้สูงอายุจำนวนกว่า 600,000 คน ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานจะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัว ทาง กทม.จึงได้เตรียมความพร้อมโดยเร่งเพิ่มสถานพยาบาล เพิ่มคุณภาพมาตรฐานของการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการเผยแพร่ความรู้การดูแลรักษาสุขภาพในเบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถดูแลตัวเองได้และจัดกลุ่มอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ กทม.ยังสร้างสถานพักฟื้นและการรักษาสำหรับผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลที่บางขุนเทียน ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการอยู่

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อย่างไรก็ตามโครงการพัฒนาสังคมของ กทม.ยังจะเน้นการพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตคนกรุงทุกมิติ ทั้งการสร้างโอกาส สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่เด็กจนโตอย่างมีคุณภาพตลอดจนส่งเสริมกิจกรรม เพื่อให้ผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต โดยมีกิจกรรมตามโครงการแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ “สร้างโอกาสสร้างอาชีพ สร้างรายได้”เน้นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม ด้านความเท่าเทียมสำหรับทุกคนและการจัดสวัสดิการสังคม “ยิ้มรับความสุขของคนทุกวัย” เน้นการให้โอกาสในการสร้างสรรค์กิจกรรมด้านสังคมกับคนทุกกลุ่ม ตั้งแต่แรกเกิดและด้านการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมใหม่ในอนาคต

 

          ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม