"กิน กอด เล่น เล่า" กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

โดย
| |
อ่าน : 17,703

/data/content/2014/11/26431/cms/e_filostux1679.jpg

          กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ปกครองใช้ กลยุทธ์ "กิน กอด เล่น เล่า" กระตุ้น พัฒนาการลูกให้สมวัย

          ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะที่ปรึกษา เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร รับฟังสถานการณ์เด็กปฐมวัยในพื้นที่และระบบการดูแลและส่งเสริมเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าของโรงพยาบาลอากาศอำนวย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมชมการทำงานของหน่วยบริการที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ชื่นชมในบริบทการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายด้านสุขภาพ มีสภาสุขภาพระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล มีธรรมนูญสุขภาพ ซึ่งเป็นการรวมพลังเครือข่ายที่ทำงานด้านสุขภาพทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาช่วยกัน เป็นกรอบแนวคิดที่ชัดเจน เช่น ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอากาศอำนวย ที่มี ความสามารถในการดูแลด้านพัฒนาการ มีการตรวจคัดกรอง เมื่อพบความผิดปกติ เด็กจะได้รับการส่งต่อไปให้โรงพยาบาลแก้ไขทำให้เด็กได้รับการดูแล

          ข้อมูลจาก โรงพยาบาลอากาศอำนวย ซึ่งเป็นโรงพยาบาล นำร่องในการจัดระบบการดูแลเด็กพัฒนาการ ล่าช้า ของจังหวัดสกลนคร ในปี 2556  ได้สำรวจพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี พบเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัยถึงร้อยละ 10 จึงได้ตั้งศูนย์พัฒนาระบบการดูแลและส่งเสริมเด็กที่มีความบกพร่องและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เพื่อคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเบื้องต้น ในโรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 11 แห่ง มีพยาบาลจิตเวชที่ผ่านการอบรม โดยเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถคัดกรองและพัฒนาการเด็กเบื้องต้น โดยใช้ชุดตรวจพัฒนาการเด็ก อนามัย 55 เมื่อพบ ความผิดปกติ จะส่งไปโรงพยาบาลเพื่อดูแลกระตุ้นพัฒนาการต่อไป

          ทั้งนี้ แนะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ใช้กลยุทธ์ "กิน กอด เล่น เล่า" กระตุ้น พัฒนาการลูกให้สมวัย กินคือให้เด็ก กินนมแม่ ได้รับอาหารเสริมตามวัยถูกต้องตามหลักโภชนาการ กอดคือกอดให้ความรักความอบอุ่นลูก เล่นคือส่งเสริมให้ลูกได้เล่นของเล่นที่เหมาะตามวัย เล่า คือ เล่านิทาน

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม