นักบริบาลเอื้ออาทรดอนแก้ว ผู้สร้างสายใยในชุมชน

| |
อ่าน : 5,035

      การดูแลสุขภาพของคนภายในชุมชนก็เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งน่าอยู่ และด้วยจิตของคนในชุมชนที่มีใจเอื้ออาทรต่อกัน จึงเป็นที่มาของจุดเด่นของชุมชนใน ต.ดอนแก้ว และต่อยอดเป็นหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข นั่นก็คือ หลักสูตรนักบริบาลเอื้ออาทร

/data/content/2014/11/26376/cms/e_fopwxy123457.jpg

      ที่มาของหลักสูตรนี้ คุณพัชรี จันตาบุญ พยาบาลวิชาชีพได้เล่าว่า ในชุมชนจะมีกลุ่มผู้ป่วย ซึ่งเราจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและช่วยเหลือตัวเองได้ กลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน แต่มีโรคประจำตัวและภาวะแทรกซ้อน และกลุ่มที่สามจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องพึ่งพาผู้อื่น จึงเป็นที่มาของหลักสูตรวิชานักบริบาลชุมชนขึ้นมา

     ผู้ที่เข้ามาเรียนวิชานักบริบาลชุมชนจะต้องเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งภาคทฤษฎีหลักๆก็จะเรียนเรื่องทักษะ/data/content/2014/11/26376/cms/e_aefgsxz14589.jpgการสื่อสารและกิจกรรมกายภาพบำบัดเบื้องต้น หลังจากจบหลักสูตรภาคทฤษฎีก็จะเป็นการเรียนภาคปฏิบัติด้วยการลงพื้นที่ชุมชนไปฝึกปฏิบัติจริงกับกลุ่มผู้ป่วย โดยมีครูผู้สอนคอยกำกับดูแลอีกที

     ในแต่ละวันที่นักบริบาลชุมชนเข้าไปดูแลผู้ป่วยจะสามารถเข้าไปดูแลได้วันละไม่เกิน 2-3 ชั่วโมง เวลาที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของลูกหลานหรือคนในครอบครัวที่ต้องดูแล เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาว่า ลูกหลานบ้านนี้ไม่กตัญญู ซึ่งจะนำมาสู่ปัญหาสังคมประการหนึ่ง ในส่วนที่นักบริบาลสามารถช่วยเหลือได้ก็คือ ให้ความรู้เบื้องต้นและสาธิตวิธีปฏิบัติแก่ลูกหลานของผู้ป่วยเพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

     บ้านคือโรงพยาบาล โรงพยาบาลคือบ้าน กิจกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความผูกพันของคนในสังคมที่ทำให้ผู้ป่วยและลูกหลานรู้สึกมีความสุขกว่าการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เพราะหลักสูตรนักบริบาลชุมชนจะเน้นการรักษาต่อเนื่อง และใช้สิ่งใกล้ตัวมาสร้างเป็นนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

 

 

      ที่มา: เว็บไซต์ปันสุข แบ่งปัน สรรค์สร้าง เพื่อชุมชนน่าอยู่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม