คืนความสุขให้คนไทย คืนรอยยิ้มให้ประเทศ

| |
อ่าน : 9,683

      หลากหลายสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากงาน ความกดดันในการหาเงินเลี้ยงครอบครัว การแข่งขันพัฒนาตัวเองเพื่อเลื่อนตำแหน่งงาน ฯลฯ ล้วนก่อเกิดความทุกข์ให้กับชีวิต  คงเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากมีพื้นที่ร่วมสร้างความสุข เพื่อคืนความสุขนั้นให้แก่ตัวเราเองและประเทศไทย

/data/content/2014/11/26370/cms/e_dglpruxyz237.jpg

     บุญชัย สุขสุริยะโยธิน ครีเอทีฟเอเจนซี่ กลุ่มนักคิดเพื่อสังคม (ชูใจ) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทำโครงการความสุขประเทศไทย เพื่อให้คนไทยพบความสุขจากการมองเห็นความจริง ผ่าน 8 เส้นทาง คือ การสัมผัสธรรมชาติ การทำงาน การเคลื่อนไหวร่างกาย การร่วมแรงเป็นชุมชน ศิลปะ การภวนา งานจิตอาสา และการศึกษาเรียนรู้

     “ปัจจุบันเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวทำให้คนเกิดความเครียดในการใช้ชีวิต และยึดติดแนวคิดวัตถุนิยม ทำให้คนทะเลาะกับตัวเอง คนรอบข้าง และธรรมชาติ จึงเกิดเป็นความทุกข์ โครงการนี้จึงอยากช่วยให้คนไทยมีความสุข ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี จึงได้ให้แนวทางความสุขผ่าน 8 เส้นทาง ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่คนไทยน่าจะคุ้นเคย มีเป้าหมายคือทำให้คนมองเห็นความจริงของชีวิตโดยนำหลักธรรมชาติเข้ามาใช้ และช่วยให้คนหลุดพ้นจากแนวคิดวัตถุนิยม” บุญชัย กล่าวถึงที่มา

/data/content/2014/11/26370/cms/e_acdhjmotvx58.png      ด้วยเหตุดังกล่าว “ความสุขประเทศไทย” จึงเป็นโครงการสุขภาวะด้านจิตใจ และปัญญา ที่นำเสนอข้อมูลความสุขผ่านทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก  ทำให้คนเกิดการตื่นรู้ เข้าใจเรื่องความสุข นอกจากนี้ยังจับมือกับภาคี สสส. เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสร้างความสุขทั้ง 8 ด้าน เช่น โครงการ “ธรรมะกลับตาลปัตร”, มูลนิธิโลกสีเขียว, ธนาคารจิตอาสา, เครือข่ายพุทธิกา, พันพรรณ, มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, เสถียรธรรมสถาน, หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ เป็นต้น

      “ถาม-ตอบเรื่องทุกข์สุข” กิจกรรมในเว็บไซต์ความสุขประเทศไทย เป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนพิมพ์คำถามที่ทุกข์ใจเพื่อต้องการหาทางออกไว้ที่กล่องข้อความบนหน้าจอ กิจกรรมนี้มีแนวคิดเริ่มต้นจากการที่อยากให้คนไทยเข้าถึงเนื้อหาและมีความสดใหม่ตลอด ได้รับคำตอบที่ตรงกับคำถามของผู้ถาม โดยมีกลุ่มคน 3 กลุ่มมาช่วยตอบคำถาม คือ พระอาจารย์ เช่น พระไพศาล วิสาโล, พระอาจารย์ชยสาโร ครู/อาจารย์ เช่น อ.ระพี สาคริก, ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ และคนมีชื่อเสียงในสังคม เช่น วินทร์ เลียววาริณ, สิริยากร พุกกะเวส มาร์ควอร์ท, วรรธนา วีรยวรรธน นักคิดเพื่อสังคมเล่าให้ฟัง/data/content/2014/11/26370/cms/e_dhloqrwxyz69.png

       ความทุกข์ที่ผ่านเข้ามา ก่อเกิดเป็นคำถามมากมาย บ้างก็หาคำตอบได้ บ้างก็หาคำตอบไม่ได้ “ความสุขประเทศไทย” จึงขอเป็นพื้นที่เล็ก ที่จะช่วยหาคำตอบและสร้างความสุขให้กลับคืนมาด้วยการรู้เท่าทันความจริงของชีวิตตามธรรมชาติ แล้วจะพบว่า ความสุขเกิดขึ้นได้รอบตัวของเรา

         หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังค้าหาเส้นทางความสุข ขอเชิญมาร่วมสัมผัสความสุขนี้ได้ที่ http://www.happinessisthailand.com

 

 

     เรื่องโดย อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ Team content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม