เด็กไทยเสี่ยงตาบอดสูงขึ้นจากโรคตา

| |
อ่าน : 5,107

จากการสำรวจในช่วงปี 2549-2550 พบว่าประชากรไทยมีความชุกของตาบอด 0.59% และสายตาเลือนราง 1.57% และโรคที่เป็นสาเหตุของตาบอดที่สำคัญ 5 โรค ได้แก่ โรคต้อกระจก โรคต้อหิน โรคของจอตา โรคที่ทำให้ตาบอดในเด็ก และโรคของกระจกตา

น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สภาวะตาบอด สายตาเลือนราง รวมทั้งโรคตา เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย จากการสำรวจในช่วงปี 2549-2550 พบว่าประชากรไทยมีความชุกของตาบอด 0.59% และสายตาเลือนราง 1.57% และโรคที่เป็นสาเหตุของตาบอดที่สำคัญ 5 โรค ได้แก่ โรคต้อกระจก โรคต้อหิน โรคของจอตา โรคที่ทำให้ตาบอดในเด็ก และโรคของกระจกตา

กรมการแพทย์เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านจักษุวิทยา ภายใต้นโยบายการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนไทย ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันสายตาโลก (world sight day) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10 ต.ค.56 จึงได้จัดกิจกรรมโครงการลดอัตราตาบอดในเด็กไทย เพราะปัญหาสายตา หากได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที จะทำให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

น.พ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า อัตราความชุกของสภาวะตาบอดในเด็กไทยอายุ 1-14 ปี คิดเป็น 0.11% เป็นอัตราที่สูงกว่าประมาณการขององค์การอนามัยโลก ซึ่งเท่ากับ 0.07% ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี 2563 อัตราตาบอดของเด็กในทุกประเทศไม่ควรเกิน 0.04% โดยพบว่าสาเหตุของตาบอดในเด็กไทยเกิดจากโรคจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด 66.66% และตามัวที่เกิดจากภาวะสายตาผิดปกติที่ไม่ได้รับการแก้ไข 33.33% ดังนั้น การที่จะลดอัตราความชุกของสภาวะตาบอดในเด็กไทย ต้องมุ่งเน้นการควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญ คือ โรคจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด และภาวะสายตาผิดปกติที่ไม่ได้รับการแก้ไข โดยกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กที่มีปัญหาภาวะสายตาผิดปกติ ให้ได้รับการวินิจฉัยจากจักษุแพทย์และได้รับแว่นตาอันแรกที่เหมาะสม เพื่อลดอัตราการตาบอดในอนาคต

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม