จุดพลุ-ดอกไม้ไฟ ทำคนเจ็บ เตรียมรับโทษ

| |
อ่าน : 5,396

          กรมควบคุมโรคเตือน พวกมือบอนเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ วันลอยกระทง ทำความเสียหายให้ผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 14,000 บาท ห่วงเล่นเองบาดเจ็บเอง ระบุสถิติ 5 ปี เจ็บ 3,260 ราย ตาย 8 ราย

/data/content/2014/11/26336/cms/e_dfhklmnu1489.jpg

          วันนี้ (3 พ.ย.) นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า การเก็บข้อมูลการบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกเปลวหรือสะเก็ดดอกไม้ไฟหรือพลุ จากโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ 28 แห่ง ระหว่างปี 2552 - 2556 พบ 3,260 ราย เฉลี่ยปีละ 652 ราย มีผู้เสียชีวิต 8 ราย

           โดยปี 2556 มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เกิดเหตุในวันลอยกระทง 1 ราย และในเดิอนธันวาคม 1 ราย ลักษณะการบาดเจ็บรุนแรงที่อวัยวะนิ้วมือ ข้อมือ และคอ ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 93.9 กลุ่มอายุที่พบบ่อย คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 10-14 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 44.32 เดือนที่เกิดเหตุสูงสุด คือ ต.ค. หรือช่วงเทศกาลวันออกพรรษา และช่วงลอยกระทง เกิดเหตุสูงสุดคือ เวลา 18.01 - 19. 59 น. โดยพบว่าผูบาดเจ็บมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย ร้อยละ 22 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 15.6

          นพ.โสภณ กล่าวว่า พลุและดอกไม้ไฟจัดเป็นวัตถุระเบิดชนิดหนึ่ง ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การควบคุมและกำกับดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิง และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ.2547 ซึ่งการผลิตและจำหน่ายพลุ ดอกไม้ไฟเหล่านี้ ต้องมีการขออนุญาต หากฝ่าฝืนจะมีโทษตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ มีโทษจำคุก 1 เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากเล่นพลุดอกไม้ไฟที่สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นจะมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

           ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม