เช็กสัญญาณเสี่ยง 'โรคหลอดเลือดสมอง'

โดย
| |
อ่าน : 6,080

          กรมการแพทย์เผยสัญญาณเตือน "โรคหลอดเลือดสมอง" แนะหมั่นสำรวจร่างกาย หากพบความผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว         

/data/content/2014/10/26280/cms/e_aeimstuv2478.jpg

          นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันอัมพาตโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หรือที่เรียกกันว่าโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งประเทศไทยพบผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่สูงขึ้นทุกปี ซึ่งหากประชาชนรู้จักวิธีดูแลตนเองและหมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอ จะสามารถป้องกันและลดความรุนแรงของโรคดังกล่าวได้ จากรายงานการศึกษาร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก พบว่า

          โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญอันดับ 1 ทั้งเพศหญิงและเพศชาย นอกจากนี้ จากการศึกษาในปี 2550 พบรายงานความชุกของโรคนี้เท่ากับ 1,850 ต่อประชากร 1 แสนคน โดยสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ความเครียด ขาดการออกกำลังกาย และผู้ป่วยที่รับประทานยาห้ามการแข็งตัวของเลือดหรือเป็นโรคที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด

          ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการทางระบบประสาทอย่างเฉียบพลัน อาจมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอาการร่วมกัน เช่น อ่อนแรงครึ่งซีก เดินเซ พูดลำบาก กลืนลำบาก ตามองไม่เห็น หรือมองเห็นภาพซ้อน สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกนั้น อาจมีอาการปวดศีรษะเฉียบพลัน อาเจียน ในรายที่มีอาการรุนแรง อาจมีอาการซึม หมดสติและอาจเสียชีวิตได้

          อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งสำคัญคือ ผู้ป่วยต้องสังเกตความผิดปกติของร่างกาย หากพบอาการข้างต้น ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุดภายใน 3-6 ชั่วโมง จะสามารถช่วยรักษาชีวิตและฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติ หรือใกล้เคียงได้มากที่สุด แต่ปัญหาคือผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลช้า ซึ่งทุกนาทีที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาล่าช้า จะมีผลกระทบต่อการตายของเซลล์สมองถึง 2 ล้านเซลล์ และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม

          ดังนั้น สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เล็งเห็นความสำคัญของการกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง จึงได้เปิดตัวคำขวัญ ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต พร้อมทั้งเปิดตัว Mr. Fast Man ซึ่งเป็นตัวแทนของรถพยาบาล 1669 มีหน้าที่บริการรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ให้ถึงโรงพยาบาล และเข้ารับการรักษาจากแพทย์ได้ทันท่วงที เพื่อลดอัตราการตาย ความพิการ ภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ โดยผู้ป่วยและญาติสามารถติดต่อเพื่อรับบริการรถพยาบาล หรือ Mr. Fast Man ผ่านทางสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

          สำหรับแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง คือ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด ไขมันสูง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนัก งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือผู้ที่เป็นโรคนี้อยู่แล้ว ต้องรักษาและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและความเสี่ยงจากความพิการลงได้

 

 

          ที่มา:  เว็บไซต์ไทยรัฐ 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม