แลกเปลี่ยนความคิด สู่การขับเคลื่อน 7 จังหวัดภาคใต้

โดย
| |
อ่าน : 1,747

          /data/content/2014/10/26236/cms/e_amoqtuy24578.jpg

         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมแลกเปลี่ยนแนวความคิด ภาคีเครือข่ายสู่การขับเคลื่อน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ในงานเทศกาลอาหารปลอดภัย อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ จ.ปัตตานี

          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุมโรงแรม ซี เอส ปัตตานี  นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนแนวความคิดภาคีเครือข่ายสู่การขับเคลื่อน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ในงานเทศกาลอาหารปลอดภัย อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมร้านอาหารและผู้ประกอบการร้านอาหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมประชุม

           นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สสส. กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ เทศบาล สาธารณสุข ชมรมร้านอาหารและผู้ประกอบการร้านอาหารจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จัดโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ เพื่อการทำงานและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด พร้อมเกิดการรับรู้ รวมทั้งมีความเข้าใจในเรื่องของ สุขาภิบาลอาหาร โภชนาการทางด้านอาหาร การทานอาหารเพื่อให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากสารปนเปื้อน มีความรับผิดชอบในหน้าที่อาชีพจาก ผู้ประกอบการร้านอาหาร และได้มีความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆ เช่น พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้ชมรมร้านอาหารมีความเข็มแข็ง เป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนเพื่อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดความคิดเห็นในการผลักดันและขับเคลื่อนกิจกรรมไปสู่การพัฒนาให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนต่อไป

         

 

          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • คู่มือผู้รับทุน - คู่มือผู้รับทุน

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม