ร่วมอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว“วันรักต้นไม้”

โดย
| |
อ่าน : 10,815

/data/content/2014/10/26217/cms/e_cefghimnpv27.jpg

          ผู้ว่าฯจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะข้าราชการและประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ หวังส่งเสริมอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว

         เมื่อวันที่ 21 ต.ค.57 ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำตกเขาอีโต้ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี นางสาวจิตรา พรหมชุติ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2557 เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะ แด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามโครงการฯ และสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งการปลูกซ่อมต้นที่ตาย ให้สามารถเจริญเติบโตขึ้นปกคลุมพื้นที่โดยเร็ว , ชี้นำให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันบำรุงรักษาต้นไม้ ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยพร้อมเพรียง ,ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบำรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ อันจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบำรุงรักษาต้นไม้ โดยการใส่ปุ๋ย พรวนดิน กำจัดวัชพืช รวมพื้นที่ กว่า 20ไร่

         ทั้งนี้ มีภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปลูกป่ารวม 200 คน โดยกิจกรรมดังกล่าว คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 15ตุลาคม 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ ได้จัดให้มีการบำรุงต้นไม้เป็นประจำทุกปี

 

         ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม