พัฒนาโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยอีโบล่า

โดย
| |
อ่าน : 4,750

/data/content/2014/10/26198/cms/e_cjkstuwx1569.jpg

          'กระทรวงสาธารณสุข' เตรียมพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์กว่า 30 แห่ง เพื่อเตรียมการป้องกันและรองรับหากพบผู้ป่วยโรคอีโบลาและโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 หรือเมิร์สคอฟในประเทศไทย

          ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ติดตามความพร้อมรองรับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา(Ebola)และโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 หรือเมิร์สคอฟ(MERSCoV) เปิดเผยว่า สถาบันบำราศนราดูรมีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อร้ายแรง ทั้งไวรัสอีโบลาและโคโรนาไวรัส โดยมีระบบการคัดกรองแยกผู้ป่วย ระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยไปยังบุคลากร รวมทั้งความปลอดภัยของระบบการส่งตรวจเชื้อโรคทางห้องปฏิบัติการ และการกำจัดขยะติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ

          ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมโรงพยาบาลไว้หากพบผู้ป่วยโรคอีโบลาในประเทศไทย ในกทม.และปริมณฑล5 แห่ง คือ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลราชราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สถาบันสุขภาพเด็กฯ โรงพยาบาลเลิดสิน ในส่วนต่างจังหวัด ทั้ง 12 เขตบริการสุขภาพ จะมีโรงพยาบาลศูนย์อย่างน้อย 1 แห่ง พร้อมรองรับได้ และจะได้พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศทั้ง 30 แห่ง ให้รองรับผู้ป่วยได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 นี้ ส่วนของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จะพัฒนาให้สามารถดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลศูนย์ที่ใกล้ที่สุดได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ในการพัฒนาศักยภาพ จะดำเนินการครอบคลุมทั้งด้านสถานที่ ห้องแยกผู้ป่วย เครื่องมือเครื่องใช้ และที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความชำนาญในแนวทางการปฏิบัติ

          รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กระทรวงสาธารณสุขมีระบบเฝ้าระวังโรคที่เข้มแข็ง กรองได้ถึง 3 ชั้น ทั้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ในโรงพยาบาลและในชุมชน หากมีผู้เข้าข่ายสงสัย เรามีความพร้อมที่จะดูแลเต็มที่ และจะพัฒนาโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ

 

          ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐออนไลน์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม