เร่งขยายบริการดูแลสุขภาพช่องปาก

โดย
| |
อ่าน : 6,952

/data/content/2014/10/26196/cms/e_bcefjqrsw129.jpg

          ‘กระทรวงสาธารณสุข’ เร่งวางระบบการจัดบริการด้านทันตกรรมลดโรคในช่องปากในปี 2558 ขยายบริการดูแลสุขภาพช่องปากลงไปยังรพ.สต.และศสม.ให้ได้ร้อยละ 50 เน้นงานป้องกันฟันผุและโรคปริทันต์ โดยจัดทันตบุคลากรให้บริการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ย้ำเตือนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ต้องดูแลช่องปาก หากเป็นโรคปริทันต์ อาจติดเชื้อง่าย

          นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะปัญหาฟันผุและโรคปริทันต์ นอกจากจะทำให้มีอาการปวดแล้ว เชื้อโรคในจุดที่เป็นโรคดังกล่าว ยังอาจลุกลามไปอวัยวะอื่นๆได้ ปัญหาที่พบได้มากขึ้นขณะนี้คือโรคปริทันต์หรือโรครำมะนาด จะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ ทำให้ติดเชื้อง่าย มีอาการจะรุนแรงกว่าประชาชนทั่วไปและรักษายากขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีภูมิต้านทานโรคต่ำอยู่แล้ว ดังนั้นจะต้องแปรงฟัน ดูแลฟันไม่ให้มีหินปูนซึ่งเป็นที่สะสมของเชื้อโรค ต้องดูแลควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และตรวจสุขภาพช่องปากทุก 6 เดือน ทั้งนี้ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดปี 2556 พบประชาชนเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมเพียงร้อยละ 10 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยให้เขตสุขภาพทั้ง 12 เขตทั่วประเทศและกทม. จัดบริการด้านทันตกรรมและดูแลสุขภาพช่องปาก ซึ่งเป็น 1 ใน 10 สาขาหลักของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ทั้งในระดับโรงพยาบาลภายในจังหวัดและในระดับเขต เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน

          นายแพทย์ณรงค์ กล่าวต่อว่า ในปี 2558 นี้ กระทรวงสาธารณสุขจะเพิ่มการให้บริการสุขภาพช่องปาก ลงไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)และที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.) ให้ได้ 4,885 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ของ รพ.สต.และศสม.ทั่วประเทศ ให้บริการโดยทันตแพทย์ หรือทันตาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อลดความแออัดของการบริการทันตกรรมใน รพ.เขตเมือง เพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันและรักษาพื้นฐานของประชาชนในชนบท เช่นการขูดหินปูน การเคลือบหลุมร่องฟัน เพื่อป้องกันฟันผุ โรคปริทันต์ ซึ่งจะลดการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุ และยังช่วยป้องกันโรคอื่นๆที่จะตามมา เช่น การติดเชื้อที่หัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ปอดบวมในผู้สูงอายุ เป็นต้น

          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า สำหรับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จะเน้นใน 5 กลุ่ม ได้แก่1.คลินิกฝากครรภ์ (ANC) คือ การตรวจสุขภาพช่องปากหญิงฝากครรภ์อย่างน้อย 1 ครั้ง บริการขูดหินน้ำลาย ทำความสะอาดฟัน และ บริการทันตกรรมหรือส่งต่อในรายที่จำเป็น 2. คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี(WCC) มีการให้แปรงฟันและยาสีฟันให้กับเด็กทุกคนที่มารับบริการ มีการตรวจช่องปาก ความสะอาด และประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุของเด็ก การฝึกพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ จัดระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ดูแลต่อเนื่องในเด็กกลุ่มเสี่ยง (เด็กกลุ่มเสี่ยงคือ เด็กที่ฟันไม่สะอาด/ฟันมีรอยขาวขุ่น/มีฟันผุ) ให้บริการเด็กที่มีภาวะเสี่ยงด้วยการทาฟลูออไรด์วาร์นิชทุก 6 เดือน 3.ศูนย์พัฒนาเด็ก คือ การตรวจสุขภาพช่องปากเด็กทุกคนปีละ 1 ครั้ง เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยทันตบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรม 4.โรงเรียนประถมศึกษา คือ การตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษาทุกคนปีละ 1 ครั้ง ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 แก่เด็กนักเรียนประถมศึกษา การให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนประถมศึกษาตามความจำเป็น และ 5.กลุ่มผู้สูงอายุ คือ การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุปีละ 1 ครั้ง พร้อมจัดบริการใส่ฟันทั้งปากแก่ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน และรากฟันเทียมในกรณีที่จำเป็น

 

          ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐออนไลน์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม