สานพลังสตรีตรัง ต้านภัยมะเร็งเต้านม

| |
อ่าน : 3,801

          รพ.ตรัง จัดกิจกรรมรณรงค์ “สานพลังสตรีตรัง ต้านภัยมะเร็งเต้านม”

/data/content/2014/10/26171/cms/e_bdfikmqsvw49.jpg

          ที่ลานกิจกรรมชั้น 2 ห้างโรบินสันตรัง นายนิพันธ์ ศิริธร ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “สานพลังสตรีตรัง ต้านภัยมะเร็งเต้านม”

          มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตายของสตรีไทย มะเร็งพบมากในสตรีอายุ 30-70 ปี และพบว่าร้อยละ 80 เป็นมะเร็งเต้านมในระยะที่เป็นมากแล้ว ทำให้โอกาสมีชีวิตรอดน้อย ดังนั้น เพื่อลดสูญเสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควร ตลอดจนการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจำนวนมาก ทำให้ต้องทำงานเชิงรุกโดยการค้นหาก้อนผิดปกติที่เต้านมในระยะเริ่มต้น การตรวจเต้านมด้วยตนเองจึงเป็นการเฝ้าระวังและดูแลตนเองของสตรีที่ช่วยให้สามารถค้นพบความผิดปกติ ซึ่งจะนำไปสู่การวินิจฉัยขั้นตอนต่อไป

          ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการดูแลตนเองถูกต้อง ต่อเนื่องร้อยละ 80 โดยการดูแลจากแกนนำสตรี และเพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายตรวจเต้านมด้วยตนเองถูกต้องต่อเนื่องร้อยละ 80 โดยการดูแลจากแกนน้ำสตรี และเพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมในสตรี

          โดยในการจัดทำโครงการรณรงค์ครั้งนี้ มุ่งเน้นคัดกรองก้อนผิดปกติที่เต้านมในกลุ่มสตรีอายุ 30-70 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านมทั่วทั้งจังหวัดตรัง โดยนำทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลตรังลงตรวจกลุ่มเป้าหมายในทุกอำเภอในจังหวัดและร่วมกับให้ความรู้ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้ห่างไกลมะเร็ง และส่งเสริมภาพลักษณ์ในผู้ป่วยมะเร็งที่ผ่าตัดนมให้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น

 

 

          ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม