นำร่องหลักสูตรการเดินและการใช้จักรยานในโรงเรียน

| |
อ่าน : 3,257

        ค้นหาโรงเรียนนำร่องหลักสูตรบูรณาการความรู้และทักษะการเดินและการใช้จักรยานในสถานศึกษา ทั้ง8แห่ง พร้อมวางกรอบหลักสูตรฯ

/data/content/2014/10/26144/cms/e_efiknvxy3679.jpg

       ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้จัดทำ “โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้และทักษะการเดินและการใช้จักรยานในสถานศึกษา” ขึ้นเพื่อพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวนำไปเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการให้นำไปใช้ในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ  และพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมในการพัฒนาสถานศึกษาที่ชูประเด็นการเดินและการใช้จักรยาน  โดยได้เริ่มดำเนินการขั้นตอนที่ ๑ ด้วยการจัดการประชุมวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมและทำแนวทางการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวไปเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่สำนักงานชมรมฯ แล้วนั้น

      ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา คณะทำงานได้ไปค้นหาโรงเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนนำร่องที่จะนำหลักสูตรไปทดลองใช้ และหาครูผู้สอนที่จะมาเป็นช่วยคณะผู้พัฒนาหลักสูตร ขณะนี้มีโรงเรียนยินดีเป็นคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร จำนวน ๘ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา โรงเรียนศรีพฤฒา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน โรงเรียนบดินทรเดชา2  โรงเรียนสีกัน โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

      ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ชมรมฯได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทางการนำหลักสูตรความรู้และทักษะการเดินและการใช้จักรยานไปใช้ในสถานศึกษาและแนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักสูตร”  ที่สามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะครูจากโรงเรียนเข้าร่วม ได้แก่ นายรังสิต มีแสง, นายไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์, นายอนุชิต ไชยแก้ว และนายภูสฤษดิ์ ขันธริโย จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ และโรงเรียนศรีพฤฒา มาพัฒนาหลักสูตรร่วมกับอาจารย์จันทร์เพ็ญ พรมจันทร์ ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ในส่วนของชมรมฯ มี น.ส.กชกร วิสุทธิวสุธาร ผู้จัดการโครงการฯ, นายกวิน ชุติมา กรรมการชมรมฯ และ น.ส.อัจจิมา มีพริ้ง ผู้จัดการโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย เข้าร่วม

     การประชุมได้ผลออกมาเป็นกรอบหลักสูตรกว้างๆ ๒ แนวทางคือ (๑) หน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการเรื่องการเดินและการใช้จักรยานเข้าไปในสาระวิชาต่างๆ เช่น สุขศึกษาและพละศึกษา, สังคม. ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ และ (๒) กิจกรรมเสริมการเรียนรู้เรื่องการเดินและการใช้จักรยานในรูปแบบกิจกรรมของชุมชน/ชมรมจักรยานของโรงเรียน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะต้องนำไปลงรายละเอียดมากขึ้น  ที่ประชุมยังได้รับทราบข้อจำกัด-ความยากลำบากในการนำหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียนในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในโรงเรียนมัธยมที่นักเรียนและผู้ปกครองมีความคาดหวังสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาเพื่อไปสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

 

     ที่มา: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

     ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม