แม่วัยใสเสี่ยงโลหิตจาง แนะฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์

โดย
| |
อ่าน : 10,437

รพ.กันทรลักษ์ วิจัยชี้ แม่ละอ่อนเสี่ยงโลหิตจาง คลอดก่อนกำหนด ทารกน้ำหนัก ขณะที่แม่แก่โอกาสเกิดเบาหวาน ภาวะท่าผิดปกติของทารก แนะเน้นให้คำแนะนำการฝากครรภ์ครั้งแรก ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน

นางวนัฏฐา บุตะโลม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง "อายุมารดากับผลของการคลอดของมารดาที่มาคลอดที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์" ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556 เมื่อเร็วๆ นี้ว่า การตั้งครรภ์ของมารดาวัยรุ่น อายุ 10-19 ปี และมารดาอายุมาก อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี เป็นภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของการคลอดเมื่อเทียบกับมารดาอายุปกติ คือ อายุ 20-34 ปี

ดังนั้น เพื่อที่จะได้ทราบภาวะแทรกซ้อนของการคลอดในมารดาทั้ง 2 กลุ่มอายุ นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร และคณะในโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จึงได้ทำการศึกษาผลของการคลอดในมารดาแต่ละกลุ่มอายุที่มาคลอดที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โดยกลุ่มศึกษาประกอบด้วยมารดาวัยรุ่นและมารดาอายุมาก กลุ่มเปรียบเทียบประกอบด้วยมารดาอายุปกติที่คลอดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555

ผลการศึกษา พบว่า มารดาที่คลอดทั้งหมด 2,591 ราย แบ่งเป็นกลุ่มมารดาวัยรุ่นจำนวน 474 ราย มารดาอายุปกติ 1,825 ราย และมารดาอายุมาก 292 ราย เมื่อเทียบกับมารดาอายุปกติพบว่ามารดาวัยรุ่นมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าต่อการเกิดภาวะโลหิตจาง การคลอดก่อนกำหนด และภาวะน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม แต่มารดาวัยรุ่นมีโอกาสเสี่ยงต่ำกว่าต่อการผ่าตัดคลอด ส่วนมารดาอายุมากมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าต่อโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ภาวะท่าผิดปกติของทารก การคลอดก่อนกำหนด และการผ่าตัดคลอดบุตร

"อายุของมารดามีผลต่อภาวะแทรกซ้อนของการคลอดทั้งในมารดาวัยรุ่นและมารดาอายุมาก เมื่อเทียบกับมารดาอายุปกติ พบว่ามารดาวัยรุ่นมีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะโลหิตจาง การคลอดก่อนกำหนด และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม แต่มีโอกาสเสี่ยงต่อการผ่าตัดคลอดลดลง ส่วนมารดาอายุมากมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ภาวะคลอดก่อนกำหนด ภาวะท่าผิดปกติของทารก และมีโอกาสเสี่ยงการผ่าตัดคลอดสูงขึ้น ส่วนในมารดาอายุปกติพบมีโอกาสเสี่ยงความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์มากกว่า กลุ่มอายุอื่นๆ และในมารดาทุกกลุ่มอายุ จำเป็นต้องเน้นให้คำแนะนำในการฝากครรภ์ครั้งแรก ก่อนอายุครรภ์12 สัปดาห์เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น การคลอดก่อนกำหนด และภาวะน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม" นางวนัฏฐา กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม