เด็กเจริญเติบโตได้ดี มีผลต่อพัฒนาการ

| |
อ่าน : 6,601

          นักวิชาการวิจัยอัตราเจริญเติบโตเด็กช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมวัย

 /data/content/2014/10/26126/cms/e_cfilosvw1589.jpg

แฟ้มภาพ

        น.ส.รัตนา เพชรพรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เปิดเผยงานวิจัย เรื่องสภาวการณ์การเจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเด็กแรกเกิด-5 ปี ในเขตบริการสุขภาพที่ 6 (ภาคตะวันออก) ในงานวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคว่า คณะผู้วิจัยได้ศึกษาสภาวการณ์การเจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเด็กแรกเกิด-5 ขวบ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กแรกเกิด-5 ขวบ บิดา มารดา หรือผู้เลี้ยงดู 430 ราย เก็บข้อมูล ทั้งสัมภาษณ์ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในเดือน ก.ย.-ต.ค. 2556 และนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติ

          น.ส.รัตนากล่าวว่า พบว่าสภาวการณ์การเจริญเติบโตของเด็กกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็นกลุ่มที่เจริญเติบโตดี ร้อยละ 52.6 กลุ่มที่เจริญเติบโตไม่ดี ร้อยละ 47.4 โดยพบน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 9.5 และความยาวแรกเกิดร้อยละ 50 ซ.ม.ร้อยละ 51.2 โดยเด็กแรกเกิด-2 ขวบ เจริญเติบโตดี ร้อยละ 48.4 การเจริญเติบโตไม่ดี ร้อยละ 51.6 ส่วนกลุ่มเด็กอายุ 3-5 ขวบ เจริญเติบโตดี ร้อยละ 58.2 และการเจริญเติบโตไม่ดี ร้อยละ 41.8 ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อน้ำหนักของเด็กแรกเกิด-2 ขวบ อย่างมีนัยทางสถิติ คืออาหารที่เด็กได้รับ ทั้งนมแม่ กล้วย และซีรีแลค ซึ่งจะอธิบายการผันแปรของน้ำหนักได้

          น.ส.รัตนากล่าวต่อว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยาวของเด็กแรกเกิด-2 ขวบ คือ อายุมารดา-บิดา โดยอายุที่เหมาะสมอยู่ที่ 20-35 ปี ลำดับที่ของบุตร จำนวนการตั้งครรภ์ และการให้นมแม่อย่างเดียว ซึ่งปัจจัยทั้งหมดอธิบายการผันแปรของความยาวเด็กแรกเกิดได้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยาวของเด็กอายุ 3-5 ขวบ คือ อายุของมารดาและน้ำหนักแรกเกิด ทั้งนี้ การรวบรวมสถิติทำให้บุคลากรทางสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กแรกเกิด-5 ขวบ นำผลมาเป็นข้อมูลพัฒนารูปแบบการเลี้ยงดูเด็ก และช่วยเหลือครอบครัวที่มีภาวะโภชนาการขาดหรือเกินได้

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม