เวทีเสวนาวิชาการ “เดินหน้าการออมสู่ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อสังคมสูงวัยไทยที่มีคุณภาพ”

โดย
| |
อ่าน : 2,237
เวทีเสวนาวิชาการ
“เดินหน้าการออมสู่ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อสังคมสูงวัยไทยที่มีคุณภาพ”
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.30 น.
ณ ห้อง Grand Hall 2 โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต
 
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00 - 09.15 น.     กล่าวรายงาน  โดย พญ.ลัดดา  ดำริการเลิศ
พิธีเปิด โดย นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
09.15 - 09.35 น.     บรรยายพิเศษ “ทางเลือกและรูปแบบการออมสู่วัยสูงอายุ” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์ 
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาสยาม
09.35 - 11.30 น.     เสวนาวิชาการ “เดินหน้าการออมสู่ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อสังคมสูงวัยไทยที่มีคุณภาพ
ร่วมเสวนา โดย
- คุณอรุณี  ศรีโต ประธานเครือข่ายบำนาญภาคประชาชน (คบช.)
- คุณวันเพ็ญ จำปาจีน ผู้แทนสมาชิกกองทุนประกันสังคม มาตรา 40
- ผู้แทนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
- รศ.ดร.วรเวศม์  สุวรรณระดา คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศ.ดร.ดิเรก ปัทมศิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   
   สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
   อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ม.ขอนแก่น   
ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.วันวิสาข์ ชูชนม์
                               ผู้สื่อข่าววิทยาการ-สาธารณสุข หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
11.30 - 12.00 น.     แถลงข่าว : เดินหน้าการออมสู่ระบบบำนาญแห่งชาติ ...ความต้องการและความหวัง
โดย เครือข่ายภาคประชาชน: ผู้แทนเยาวชน ,มอเตอร์ไซด์รับจ้าง, แท็กซี่,
       แม่ค้าหาบเร่, เกษตรกร, คนงาน
12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน
 
หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างประสานงาน และกำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม