ลดอคติคนรุ่นใหม่ต่อภูมิปัญญาไทย

โดย
| |
อ่าน : 6,976

        /data/content/2014/10/26096/cms/e_bdnrtvwxyz38.jpg

          มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สสส. จัดโครงการ "พลังปัญญาชน สร้างสรรค์ชุมชนล้านนา" เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมมากขึ้น

          เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.สุธินี ชุติมากุลทวี อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เปิดเผยว่า การแก้ปัญหาคนรุ่นใหม่ที่มีอคติต่อวิถีภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ว่าเป็นเรื่อง "งมงาย ล้าหลัง" ผลปรากฏว่าการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนจาก มพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) เชียงใหม่ และ มรภ.ลำปาง ลงไปศึกษาชุมชนใกล้สถานศึกษาที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่ควรอนุรักษ์ จำนวน 15 แห่ง ทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมว่ามีความเป็นมาอย่างไร และไม่เกิดการปะทะทางความคิดและการดูหมิ่นภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อน ๆ

          น.ส.สุธินี กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการลงพื้นที่  เช่น ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นถิ่น การทำเกษตรอินทรีย์ การจัดการทรัพยากรป่า เป็นต้น ที่สำคัญเยาวชนได้รับความสุขจากการทำงานร่วมกับชาวบ้าน ได้เห็นข้อเท็จจริงทั้งแง่มุมมองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ส่งผลให้มีทัศนคติในทางบวกต่อวิถีดั้งเดิมที่บรรพชนได้สืบสานกันมา ขณะเดียวกันเยาวชนได้นำภูมิปัญญาที่มีคุณค่าไปพัฒนาให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ พร้อมกับเป็นตัวกลางประสานความคิดจากกลุ่มคนต่าง ๆ ในชุมชนของตนเอง เข้าใจบริบทความเป็นจริงในท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยมุมมองที่ไม่เอนเอียงในอนาคต.

 

 

           ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม