ลดอคติคนรุ่นใหม่ต่อภูมิปัญญาไทย

โดย
| |
อ่าน : 5,358

        /data/content/2014/10/26096/cms/e_bdnrtvwxyz38.jpg

          มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สสส. จัดโครงการ "พลังปัญญาชน สร้างสรรค์ชุมชนล้านนา" เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมมากขึ้น

          เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.สุธินี ชุติมากุลทวี อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เปิดเผยว่า การแก้ปัญหาคนรุ่นใหม่ที่มีอคติต่อวิถีภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ว่าเป็นเรื่อง "งมงาย ล้าหลัง" ผลปรากฏว่าการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนจาก มพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) เชียงใหม่ และ มรภ.ลำปาง ลงไปศึกษาชุมชนใกล้สถานศึกษาที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่ควรอนุรักษ์ จำนวน 15 แห่ง ทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมว่ามีความเป็นมาอย่างไร และไม่เกิดการปะทะทางความคิดและการดูหมิ่นภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อน ๆ

          น.ส.สุธินี กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการลงพื้นที่  เช่น ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นถิ่น การทำเกษตรอินทรีย์ การจัดการทรัพยากรป่า เป็นต้น ที่สำคัญเยาวชนได้รับความสุขจากการทำงานร่วมกับชาวบ้าน ได้เห็นข้อเท็จจริงทั้งแง่มุมมองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ส่งผลให้มีทัศนคติในทางบวกต่อวิถีดั้งเดิมที่บรรพชนได้สืบสานกันมา ขณะเดียวกันเยาวชนได้นำภูมิปัญญาที่มีคุณค่าไปพัฒนาให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ พร้อมกับเป็นตัวกลางประสานความคิดจากกลุ่มคนต่าง ๆ ในชุมชนของตนเอง เข้าใจบริบทความเป็นจริงในท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยมุมมองที่ไม่เอนเอียงในอนาคต.

 

 

           ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม