ชวนเดินเพื่อสุขภาพ ลดกระดูกพรุน

โดย
| |
อ่าน : 7,357

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 56 กรุงเทพมหานคร เปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคกระดูกพรุน เนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุน โดยมี ศ.นพ.นิมิตร เตชไกรชนะ ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

ทั้งนี้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ (international osteoprosis foundation : iof) กำหนดให้วันที่ 20ต.ค. ของทุกปี เป็นวันสากลโรคกระดูกพรุน ซึ่งในเดือน ต.ค.ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน สำหรับประเทศไทยมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย (ม.ก.พ.ท.) ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนขึ้น

นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย การออกร้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สาธิตการออกกำลังกายแบบต่างๆ และสาธิตการประกอบอาหารแคลเซียมสูง เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและตระหนักถึงการป้องกันโรคกระดูกพรุน โดยเฉพาะผู้สูงอายุถือเป็นวัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนได้

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกาย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชนทุกเพศทุกวัย กิจกรรมการเดินรณรงค์เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนในวันนี้ ถือเป็นการออกกำลังกายทำได้ง่าย และเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุกวัย ที่จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเบื้องต้นได้ ซึ่งโรคกระดูกพรุนนับเป็นภัยเงียบที่ก่อให้เกิดปัญหากับผู้สูงอายุจำนวนมาก ซึ่งประเทศไทยก็ถือเป็นประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หากประชาชนส่วนใหญ่ตระหนักและเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากโรคกระดูกพรุน ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน ก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดโรคดังกล่าวได้ อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคได้อีกมาก

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม