ชวนเดินเพื่อสุขภาพ ลดกระดูกพรุน

โดย
| |
อ่าน : 5,471

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 56 กรุงเทพมหานคร เปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคกระดูกพรุน เนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุน โดยมี ศ.นพ.นิมิตร เตชไกรชนะ ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

ทั้งนี้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ (international osteoprosis foundation : iof) กำหนดให้วันที่ 20ต.ค. ของทุกปี เป็นวันสากลโรคกระดูกพรุน ซึ่งในเดือน ต.ค.ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน สำหรับประเทศไทยมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย (ม.ก.พ.ท.) ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนขึ้น

นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย การออกร้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สาธิตการออกกำลังกายแบบต่างๆ และสาธิตการประกอบอาหารแคลเซียมสูง เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและตระหนักถึงการป้องกันโรคกระดูกพรุน โดยเฉพาะผู้สูงอายุถือเป็นวัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนได้

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกาย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชนทุกเพศทุกวัย กิจกรรมการเดินรณรงค์เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนในวันนี้ ถือเป็นการออกกำลังกายทำได้ง่าย และเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุกวัย ที่จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเบื้องต้นได้ ซึ่งโรคกระดูกพรุนนับเป็นภัยเงียบที่ก่อให้เกิดปัญหากับผู้สูงอายุจำนวนมาก ซึ่งประเทศไทยก็ถือเป็นประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หากประชาชนส่วนใหญ่ตระหนักและเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากโรคกระดูกพรุน ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน ก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดโรคดังกล่าวได้ อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคได้อีกมาก

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม