ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ทางเท้า

โดย
| |
อ่าน : 2,987

    /data/content/2014/10/26088/cms/e_acdfghklpvy7.jpg    

         สสส. ร่วมกับกลุ่มนิสิตนักศึกษา แสดงดนตรี(แฟลชม็อบ)ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.givetheheart.com รณรงค์ประเด็นการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล(Universal design)

          เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 57 ที่ห้างสรรพสินค้าสยามแควร์วัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับกลุ่มนิสิตนักศึกษา “เข้า-ใจ-ให้” พาอาสาสมัครนักดนตรี 50 คน ร่วมกับนักดนตรีผู้พิการ แสดงดนตรี(แฟลชม็อบ)ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.givetheheart.com รณรงค์ประเด็นการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล(Universal design) แสดงถึงการใช้ชีวิตร่วมกันได้ของทุกๆ คน หากมีสิ่งแวดล้อมที่พร้อมอำนวยความสะดวก ก็สามารถใช้รถเมล์คนเดียวกันได้ เดินทางเท้าทางเดียวกันได้

          ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า เว็บไซต์นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สสส. และนิสิตนักศึกษาหลากสถาบัน จะมีกิจกรรม Interactive game สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับ เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินงานออกแบบปรับปรุงพื้นที่สาธารณะโดยยึดหลัก Universal Design ในไทย และรวบรวมรายชื่อเป็น 5 หมื่นความเข้าใจ ยื่นเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกำลังใจในการเริ่มดำเนินการโครงการสี่แยกราชประสงค์ใจดี ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน ณ ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าสยามแควร์วัน

          “สืบเนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคมสถาปนิกฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ริเริ่มโครงการการ “ราชประสงค์ใจดี” เป็นการออกแบบปรับปรุงพื้นที่สาธารณะโดยใช้หลัก Universal design เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ทั้งผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็นต่างๆ ใช้งานพื้นที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งการออกแบบในปัจจุบันไม่มีการออกแบบเพื่อรองรับผู้ใช้งานกลุ่มดังกล่าว ทำให้เกิดปัญหาด้านความไม่เท่าเทียมในสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับ โดยเริ่มต้นใช้พื้นที่บริเวณราชประสงค์เป็นโครงการนำร่อง” ดร.ประกาศิต กล่าว

 

    

           ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม