เตรียมรับมือออกพรรษา - ลอยกระทงปีนี้

| |
อ่าน : 4,141

       ปภ. ร่วมมือหน่วยภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงออกพรรษา-ลอยกระทง ปีนี้ คุมเข้ม 10 พฤติกรรมเสี่ยง

/data/content/2014/10/26069/cms/e_abchjklsuw39.jpg

      นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยภาคีเครือข่ายทุกระดับ ดำเนินการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทงปี 2557  โดยมุ่งลดปัจจัยเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้หัวข้อหลักในการรณรงค์ "ออกพรรษาและลอยกระทงปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ" เน้นคุมเข้ม 10 พฤติกรรมเสี่ยง คือ

     1. ไม่สวมหมวกนิรภัย 2. มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 3. เมาสุรา 4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5. ไม่มีใบขับขี่ 6. ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด 7. ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 8. ขับรถย้อนศร 9. เเซงในที่คับขับ 10. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการขับรถ ตลอดจนควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

     ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง ในปี 2557 นี้

 

 

      ที่มา: ไอ.เอ็น.เอ็น. 

      ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม