รณรงค์ตลาดปลอดบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 5,006

        /data/content/2014/10/26068/cms/e_ghijoqy12468.jpg

         ที่ตลาด อ.ต.ก. จตุจักร นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯ กทม. ร่วมกับ ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดกิจกรรมรณรงค์ ตลาดในกทม. ปลอดบุหรี่ เรื่องดีๆ ที่ต้องช่วยกัน

         นางผุสดี กล่าวว่า จากงานวิจัยเมื่อต้นปีนี้ พบว่าประชาชนเพียงร้อยละ 20.32 ที่เคยพบเห็นป้ายสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ในตลาด ซึ่งอยู่ในระดับที่น้อยมาก สอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 1,100 ตัวอย่าง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

          ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 73.36 ระบุว่า เคยพบเห็นการสูบบุหรี่ในทุกจุดบริเวณตลาด โดยกทม.มีตลาดที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 จำนวน 338 แห่ง โดยกทม.ได้รับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จาก สสส. เป็นป้ายถาวร 2,500 แผ่น สติ๊กเกอร์ 20,000 ชิ้น และป้ายแบนเนอร์อีก 1,000 ชิ้น โดยจัดส่งให้กับสำนักงานเขตต่าง ๆ แล้ว

 

 

           ที่มา: เว็บไซต์ข่าวสด

           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม