เลาขวัญ ขยับการอ่านสร้างสุข

| |
อ่าน : 3,616

        ชาวอำเภอเลาขวัญ ร่วมกิจกรรมที่รณรงค์ให้ครอบครัวและชุมชนรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

/data/content/2014/10/26063/cms/e_fhjoqrsxyz36.jpg

       กิจกรรม อ่านสร้างสุข “งดเหล้าเข้าพรรษา ชวนกันมาอ่านสร้างสุขครั้งที่ 2” จัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยเครือข่ายสำคัญ อาทิ โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน มูลนิธิเด็ก แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กศน. และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน อำเภอเลาขวัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้ครอบครัวและชุมชนรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งระดมความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ให้มากขึ้น

        กิจกรรมเริ่มจาก ขบวนรณรงค์การอ่าน รับบริจาคหนังสือจากวัดนางามไปถึงโรงเรียนบ้านหนองโสน ภายในขบวน ประกอบด้วย วัวเทียมเกวียน ขบวนม้า จักรยานของกลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มวัยรุ่นขับจักรยานยนต์คลาสสิค รถอีแต๋น ฯลฯ ขบวนกลองสะบัดชัยจากสามเณร จังหวัดน่าน เมื่อขบวนรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน มาถึง ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน นายชาญวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์ นายอำเภอเลาขวัญ เป็นประธานกล่าวเปิดงานบนหลังม้า ถัดจากนั้น นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษาเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่าน” มีใจความสำคัญ

       “นี่คือยุคสมัยของการปะทะทางวัฒนธรรม หนึ่งคือวัฒนธรรมที่เกิดจากความเชื่อ การเชื่อที่มาจากการฟัง การเชื่อฟังที่หยั่งรากมาเป็นพันๆปี อีกหนึ่งคือวัฒนธรรมความคิด ซึ่งเกิดจากการศึกษา เราเพิ่งสร้างวัฒนธรรมนี้ จึงอาจแข็งแรงไม่เท่า....ขณะที่ปัจจุบัน ความรู้มีอยู่มากมาย ความรู้มีมากกว่าผู้ให้ความรู้ คนเป็นครู จึงต้องไม่ใช่ผู้สอนให้เชื่อ แต่ต้องให้ศิษย์ ให้ผู้เรียนรู้จักจัดการความรู้ เป็นความรู้ที่เอาชีวิตและชุมชนเป็นตัวตั้ง โดยมีการอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญ”

      ในการนี้แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.ได้จัดกิจกรรม มหกรรมหนังสือเล่มละ1บาท เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ผู้ปกครอง และครูได้เข้าถึงหนังสือที่ชอบ รายได้ที่ได้จากการบริจาคสมทบกองทุน โครงการ “ห้องสมุดบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก” เพื่อจัดชื้อหนังสือ มอบให้กับเด็กที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือดีในอำเภอเลาขวัญ ต่อไป นอกจากนั้นยังมีการแสดงต่างๆมากมาย อาทิ การร้องเพลงอีแซว การแสดงของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล การแสดงกลองยาว การเล่านิทานของเด็กๆ อีกทั้งยังมีนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำหนังสือทำมือ นวดกายภาพบำบัด ร้านหนังสือจำลอง นิทรรศการรักการอ่านจากโรงเรียนเครือข่าย

 

 

     ที่มา: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม