'มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข'การศึกษาวิชาชีวิต

โดย
| |
อ่าน : 19,178

/data/content/2014/10/26051/cms/e_bfmoqsxz2589.jpg

          เรามักได้ยินคำกล่าวในทำนองว่า เรื่องแบบนี้ไม่มีสอนกันในมหาวิทยาลัย แต่ ณ วันนี้เรามีทางออกสำหรับปัญหาเหล่านี้ เพราะมีสถานที่แห่งหนึ่งที่พร้อมจะบอกสอนและถ่ายทอดวิชาชีวิตให้กับผู้ที่เข้าไปเรียนรู้ ภายใต้ชื่อ “มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข”

/data/content/2014/10/26051/cms/e_dioqruvwz124.jpg

          องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนภาวะชุมชน (สำนัก 3) ร่วมกันเปิดตัว “มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข” อย่างเป็นทางการ พร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ อปท.เครือข่ายมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุขรุ่นแรก 15 แห่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

/data/content/2014/10/26051/cms/e_demopstuv279.jpg

          นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต. ดอนแก้ว และนายกสภามหาวิชชาลัย เล่าว่า มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข คือนวัตกรรมอันเกิดจากปัญญาและความพากเพียรในการสร้างสรรองค์ความรู้ที่ได้รับการต่อยอดพัฒนาเรื่อยมา จากนวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ตำบลดอนแก้วได้สร้างขึ้น โดยมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุขนี้ เป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดมาจากแนวคิดของศูนย์บูรณาการการดูแลสุขภาพชุมชน เรามุ่งเน้นการแบ่งปันปัญญาโดยใช้ชุดของข้อมูลที่ได้สั่งสมมา และผ่านการสังเคราะห์ออกมาเป็นรายวิชา เพื่อให้คนในตำบล ตลอดจนคนนอกได้เข้ามาเรียนรู้หลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชนนี้ จึงนับเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และสร้างผู้นำกลุ่มใหม่ขึ้นมาอันจะเป็นพลังใหม่ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป ตามปรัชญาของมหาวิชชาลัยที่ว่า “ปั้นคน ปลูกปัญญา เปลี่ยนสังคม”

/data/content/2014/10/26051/cms/e_deimnoqxy135.jpg

          เช่นเดียวกับ ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และอธิการบดีมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข บอกถึงแนวทางการศึกษาหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชนว่า มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข ทำหน้าที่ในการถ่ายทอด สร้างการเรียนรู้ ฝึกทักษะแบบคู่ขนาน 1.มีหลักสูตรทั้งในระดับตำบล ที่ให้ประชาชนในตำบลดอนแก้วได้เรียนรู้โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต.ดอนแก้วที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการสาธารณะ และเป็นหลักสูตรระยะสั้น เริ่มต้นตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ที่แตกต่างกันในแต่ละวิชา เป็นต้นไป 2.มีหลักสูตรสำหรับองค์กรส่วนท้องถิ่นเครือข่าย 15 แห่ง ที่จะเข้ามาเรียนรู้ในมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุขตำบลละ 45 คน รวม 270 คน จัดการเรียนการสอน 2 ครั้ง ในหลักสูตรครั้งละ 4 คืน 5 วัน ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. สำนัก 3 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการต่อยอดและขยายการพัฒนาระบบการดูแลและขยายพื้นที่ต่อไป และ 3.สำหรับ อปท.หรือกลุ่มองค์กรที่สนใจนอกเครือข่าย สามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยมีค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข ซึ่งจะได้กำหนดเป็นระเบียบต่อไป

/data/content/2014/10/26051/cms/e_bcdehmopvyz9.jpg

          สอดคล้องกับ นพ.ศุทธา แพรสี ผอ.โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว และรองอธิการบดีฝ่ายหลักสูตร มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข บอกเสริมว่า ตำบลดอนแก้วเป็นตำบลแห่งการเรียนรู้มานานแล้ว โดยทุกสิ่งที่ตำบลดอนแก้วสั่งสมมา ได้รับปรับเปลี่ยนเป็นบทเรียน และวันนี้ชุดความรู้ทั้งหมดได้แปรเปลี่ยนเป็นโครงสร้างหลักสูตรที่มี 4 วิชาหลัก อันได้แก่ วิชาธรรมภิบาล วิชาพัฒนาระบบข้อมูล วิชาการวางแผนและการพัฒนา วิชานโยบายสาธารณะ และ 2 วิชาเลือก ได้แก่ วิชานวัตกรรมสุขภาพ วิชานวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนา

          นพ.ศุทธา กล่าวต่อว่า เรามีแนวทางการเรียนรู้ 9 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย ขั้นที่ 1 ศึกษาเรียนรู้ แนวคิด หลักการ ขั้นที่ 2 ศึกษาดูงานนวัตกรรมในชุมชน ครั้งที่ 1 และนำเสนอผลการศึกษาดูงาน ขั้นที่ 3 ศึกษาทุนและศักยภาพชุมชนที่เป็นการปฏิบัติการจริงของตนเอง และนำเสนอผลงาน ขั้นที่ 4 ศึกษาดูงานนวัตกรรม รูปธรรมในชุมชน ครั้งที่ 2 ขั้นที่ 5 สัมนาบูรณาการทุกวิชาและนวัตกรรม ขั้นที่ 6 ประเมินผลและสะท้อนการเรียนรู้ ขั้นที่ 7 พัฒนานวัตกรรมสุขภาพในชุมชนของตนเอง ขั้นที่ 8 เวทีระดมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขั้นที่ 9 ประเมินผลและสะท้อนการเรียนรู้ ซึ่งผู้ที่ผ่านหลักสูตรของมหาวิชชาลัย จะได้รับใบปัญญาบัตรเพื่อเป็นการรับรองอีกด้วย

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เลขที่ 200 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 053-121-585

 

         

          เรื่องโดย : นายฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

          

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม