ดนตรีบำบัดสมอง

| |
อ่าน : 9,380

         ดนตรีบำบัดสมอง    

 /data/content/2014/10/26003/cms/e_adfklsx13578.jpg

         ฟินแลนด์ : นักวิจัยเปิดเผยผลการศึกษาว่า การฟังเพลงจะช่วยกระตุ้นสมอง ส่วนฮิปโปแคมปัส มีผลให้สมองมีการทำงานที่ดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนความจำระยะยาวของสมอง  นักวิจัยทำการศึกษาสมองกับการฟังเพลง พบว่าสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความทรงจำระยะยาวมีการตอบสนอง ต่อจังหวะและดนตรีระหว่างการฟังเพลง อย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจคลื่นสมอง ของกลุ่มตัวอย่างที่ฟังเพลงแนวแทงโก้ 

         ทั้งนี้ การศึกษาเกี่ยวกับสมองส่วนฮิปโปแคมปัสที่ผ่านมามีความจำเพาะเจาะจงในการเป็นสมองส่วนที่สร้างความทรงจำระยะยาวมากกว่าความทรงจำระยะสั้น เมื่อประมวลเข้ากับผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้เชื่อว่าเพลงและเสียงดนตรีสามารถช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์ให้มีอาการดีขึ้นได้หาก มีการบำบัดด้วยเสียงเพลงอย่างถูกวิธี

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม